Geschiedenis

Meer Democratie vzw is 25 jaar geworden. Niet vanzelfsprekend voor een organisatie zonder subsidiëring.

Een greep uit de werkzaamheden en realisaties.

2018

  • Belofte maakt schuld: De maanden nadien houden we de kandidaten aan hun woord. Een nieuwe fondsenwervingscampagne wordt in de steigers gezet.
  • Onze kandidatenbevraging naar aanleiding van de lokale verkiezingen werd een knaller. Maar liefst 5.432 gemeenteraadskandidaten uit 180 Vlaamse gemeenten beloofden formeel werk te maken van onze plannen voor meer burgerdemocratie in de gemeenten!
  • My-vote.be wordt gelanceerd. De lokale partij Mortsel Leeft! start als eerste een eID-volksraadpleging met ons platform (Gva en HLN).
  • De website is vernieuwd met zowel een actiewebsite als het expertisecentrum rond democratie. Burgers kunnen hun kandidaten oproepen om de voorstellen van Meer Democratie te steunen.
  • De naam van de vzw wijzigt naar Meer Democratie VZW. Hiermee willen we het ruimere doel en speerpunten beter in de verf zetten.
  • Meer Democratie doet mee met de Europese petitie “Catalonië – Stop de vervolging, start de gesprekken”.
  • Tweede minicongres met als thema “Hoe democratisch zijn verkiezingen? en Hoe verkrijgt uw stem werkelijke macht? 
  • Verschillende burgerbewegingen geven hun visie naar aanleiding van de nakende verkiezingen.
  • Manuela Garcia Zuluaga volgt Ivar Hermans op als moderator van petitie.be.

2017

  • Meer Democratie start met onze Waalse collega's een drietalige petitie om in artikel 33 van de grondwet het bindend referendum op te nemen.
  • Meer Democratie stuurt persbericht “Meer Democratie niet welkom op commissiehoorzitting”.
  • Debat met Guy Quinteleer over “Kan een democratie zichzelf democratisch afschaffen?”
  • 03/06/2017 Lezing van Jos Verhulst “De logica van de democratie versus de matrix van de particratie: hoe verhoudt een democratie zich tot kwesties als migratie, religie, nationaliteit, identiteit?”

Organisatie minicongres met als thema’s:

  • Hoe organiseer je een samenleving op mensenmaat?
  • De zeven voorwaarden voor eerlijke referenda
  • Wat schort er aan referenda op initiatief van de overheid, de zogenaamde plebiscieten zoals de brexit?
  • Wat zijn de mogelijkheden en de gevaren van loting?
  • Bespreking van Meer Democraties voorstel van bijzonder decreet Gewestelijke Volksraadpleging met Wouter Van Besien (Groen) en Willem-Frederik Schiltz (Open VLD).

2016
 

2015
 

  • Enkele leden volgen de conferentie "Global Forum on Modern Direct Democracy" in Tunis.
  • Voor onze anderstalige collega’s lanceren we een nieuwe website.
  • Meer Democratie stelt een voorstel van bijzonder decreet op inzake de Gewestelijke Volksraadpleging.

2014
 

  • 17/06/2014 Democratie.Nu viert de geslaagde kandidatencheck en drie maanden petitie.be.
  • 25/05/2014 De moeder van alle verkiezingen: 145 Nederlandstalige kandidaten en 77 Franstalige ondersteunen de vraag naar meer directe democratie.
  • 10/05/2014 De meeste Nederlandstalige en Franstalige kandidaten voor de verkiezingen krijgen voor de Europese, federale en gewestelijke verkiezingen de vraag voorgelegd of zij directe democratische modaliteiten ondersteunen.
  • 29/03/2014 Vanaf 1 juli 2014 worden, dankzij de zesde staatshervorming, gewestelijke volksraadplegingen (in principe) mogelijk.
  • 01-09/04/2014 Drie medewerkers volgen de conferenties van Democracy International in Wenen, Bratislava en Boedapest.
  • 21/03/2014 petitie.be gaat online.
  • 05/01/2014 Dankzij de gulle bijdragen – financieel en in natura – van onze achterban en van de Koning Boudewijnstichting en de Nationale Loterij zijn we erin geslaagd het benodigde budget bijeen te krijgen om www.petitie.be uit te werken.

2013
 

  • 27/11/2013 Ontmoetingsdag met leden en sympathisanten in Gent.
  • 16/10/2013 Ontmoetingsdag met leden en sympathisanten in Leuven.
  • 01/06/2013 Ivar Hermans is bereid om voor petitie.be de moderatie op zich te nemen.
  • 01/05/2013 Na lang wikken en wegen is de kogel door de kerk: een petitiesite – petitie.be – vormt de juiste eerste stap. De site levert vele nieuwe contacten op en petities zijn historisch de eerste stap naar directe democratie. Het succesvolle petities.nl staat ons bij met raad en daad.
  • 01/04/2013 De website democratie.nu wordt zowel qua lay-out als inhoudelijk geheel vernieuwd en de duizend artikelen (vanaf 1995 geschreven en door kenners erg gewaardeerd) worden beter ontsloten.
  • 01/01/2013 Arjen Nijeboer (samen met Jos Verhulst schrijver van het reeds in tien talen vertaalde standaardwerk rond directe democratie) werkt één dag in de week, tegen een sterk verlaagd tarief, om een aantal nieuwe acties op poten te zetten en om Democratie.nu activistischer te maken en te professionaliseren.
     

2012
 

14-23/07/2012 Democratie.Nu voert promotie voor directe democratie op de Gentse Feesten.
 

2011
 

  • 11/11/2011 Democratie.Nu voert actie op de G1000-burgertop.
  • 29-30/06/2011 Leden helpen Democracy International herop te richten.
  • 11/06/2011 Workshop met onder andere basisvoorwaarden en inleiding tot directe democratie, democratie in het perspectief van vrijheid.
  • 16/03/2011 Workshop “Politiek zonder politici”.
  • 20/03/2011 Democratie.Nu voert tijdens de volksraadpleging in Tielt over een verkeersvrije markt actie aan de verschillende stembureaus om de eis kracht bij te zetten dat referenda bindend moeten zijn.
  • 16/01/2011 Democratie.Nu voert tijdens de volksraadpleging in Zulte over een nieuw gemeentehuis actie aan de verschillende stembureaus om de eis kracht bij te zetten dat referenda bindend moeten zijn.
     

2010
 

  • 25/10/2010 De naam “Meer Democratie” zal gebruikt worden als het om acties en sociale netwerken gaat.
  • 24/06/2010 Workshop rond “Machtsdenken ontrafelen”.
  • 05/2010 Workshop “Gemeente als basisbouwsteen van democratie”.
  • 23/04/2010 Nominaties Prijs democratie:
  •     1. Wim Van Hees, Referendum Antwerpen;
  •     2. Plebisciet Lier;
  •     3. Arthur De Decker en het comité dat in Gent het referendum opzette en nu door de Raad van State gelijk heeft gehaald.
  • 15/04/2010 Initiatiefsite met Voting-module wordt ontworpen.
  • 16/03/2010 Workshop “Politiek zonder politici”.
  • 02/02/2010 Workshop “Resultaten en lessen uit de volksraadpleging Oosterweelverbinding”.
  • 11/01/2010 www.ikstem.be-broncode wordt aan Democratie.Nu ter beschikking gesteld om de ID-module van de initiatiefwebsite mogelijk te maken.
     

2009
 

  • 18/10/2009 Actie met de Lange Wapper (Oosterweel). Volksraadpleging in Antwerpen voor de noodzakelijke verbeteringen van goede referendumpraktijken. Enkele leden van Democratie.Nu hebben ¼ of 16.300 van de benodigde handtekeningen verzameld. Voor Zwijndrecht hebben zij 1300 handtekeningen verzameld.
  • 13-16/09/2009 Een lid bezoekt het Global Forum on Modern Direct Democracy in Seoel.
  • 17/03/2009 Workshop “Principes van een vrije en democratische samenleving: een formaliserende benadering. Een democratie zonder parlementsgebouw, kan dit?” door Eric Verhulst.
  • 02/02/2009 Workshop “Resultaten en lessen uit de volksraadpleging Oosterweelverbinding”.
  • 15/01/2009 Workshop “Directe democratie: principes, voordelen en beperkingen” door Jos Verhulst.
     

2008
 

  • 08/12/2008 Het Direct Democratisch Experiment in België wordt gelanceerd zodat partijen programmaloos worden, waarbij de verkozenen het standpunt van de leden volgen en dus de macht van enkelingen bemoeilijkt wordt.
  • Van 1 tot 4 oktober 2008 vond in Aarau, hoofdstad van het Zwitserse kanton Aargau, het eerste World of Direct Democracy Forum plaats, een vierdaags academisch seminarie en activistisch event omtrent directe democratie. Voor de organisatie tekenden het Initiative and Referendum Institute Europe (IRI Europe) en het in Aarau gevestigde Centre for Research on Direct Democracy (C2D). Drie leden van Democratie.Nu waren aanwezig. http://democratie.nu/index.php/nieuws-14/archief/724-eerste-world-of-direct-democracy-forum-verslag-van-uit-aarau16
  • 12/08/2008 “Werking Mehr Demokratie”.
  • 18/06/2008 Infoavond in Wortegem-Petegem.
  • 19/04/2008 Workshop “Referendum - ja en nee”, verzorgd op de ontmoetingsdag rond “participatieve democratie” van Jong Groen op 19/04 in Brugge.
  • 03/2008 Er werd een filmscript opgesteld om een documentaire te maken rond de maatschappelijke voordelen van directe democratie.
  • 16/02/2008 Workshop “Directe democratie naar Zwitsers model”.
  • 16/02/2008 De nieuwe folder is uit.
     

2007
 

  • 12/2007 De herwerkte uitgaven van het boek “Directe democratie” is in papierformaat te koop.
  • 17/12/2007 ERC II wordt gelanceerd, een Europese petitie wordt gestart.
  • 26/11/2007 We treden toe tot het actieplatform van “Onze zeg”.
  • 29/10/2007 Het boekje “De vrijwillige slavernij” verschijnt.
  • 01/07/2007 Democratie.Nu geeft advies aan Cassandra, de denktank van LDD.
  • 19/02/2007 Lezing Wilfried Dewachter “De mythe van de parlementaire democratie”.
  • 28/01/2007 Lancering van de petitiecampagne artikel 33 om de grondwet te wijzigen zodat directe democratie mogelijk wordt.
     

2006
 

  • 21/12/2006 Campagne Europees burgerinitiatief.
  • 07/02/2006 Flyertje “Ceci n’est pas une démocratie” verschijnt.
  • 11/1/2006 Democratische Donderdag Gent.
  • 01/2006 Opstellen businessplan voor petities.nu.
  • KUB Gespreksforum “Zin en onzin referendum”.
     

2005
 

  • 05/2005 Oprichting van Democracy International (www.democracy-international.org).
  • 02/01/2005 (Zoveelste) persbericht: “België is geen democratie”.
     

2004
 

  • 02/11/2004 Verzoekschrift om het gemeentelijk referendum te verbeteren.
  • 28/06/2004 Voorstel reglementering Vlaamse volksraadpleging. Een week voor de verkiezingen hebben we onze politici een memorandum opgestuurd waarin we eerlijke modaliteiten voor directe democratie vragen.
  • 01/06/2004 Memorandum van WIT: artikel 41 van de grondwet wijzigen zodat directe democratie in de gewesten mogelijk wordt.
  • 28/05/2004 Referendumkalender zag er als volgt uit:
  • Spanje: 20 februari 2004 (goedgekeurd). Frankrijk: 29 mei 2004 (afgekeurd). Nederland: 1 juni 2004 (afgekeurd). Luxemburg: 10 juli 2004 (goedgekeurd). Polen: 25 september 2004 (afgelast). Denemarken: 27 september 2004 (afgelast). Portugal: december 2004 (afgelast). Ierland: na de zomer 2005 (afgelast). Groot-Brittannië: maart 2006 (afgelast). Tsjechië: juni 2006 (afgelast).
  • 05/05/2004 Onlinebevraging referendum over de Europese grondwet.
     

2003
 

  • 12-13/06/2003 Publieke-media-evenement in Brussel om een referendum te houden over de EU-grondwet. De Europese Referendum Campagne en 96 conventieleden (waarvan 4 in België) vragen dat:
  • 1. De Europese grondwet wordt voorgelegd aan alle burgers van de EU. Dit Europese referendum zou bij voorkeur tegelijk in alle lidstaten moeten plaatsvinden. 2. Dat de EU-grondwet of het grondwetsverdrag enkel van kracht wordt in de staten waar het Europese referendum daartoe de meerderheid heeft opgeleverd. 3. Dat de parlementen van de EU-lidstaten de noodzakelijke wettelijke en grondwettelijke initiatieven nemen ter invoering van het bindend referendum in hun land, zodat onder meer het Europese referendum in hun land wettelijk mogelijk wordt gemaakt. Het burgerinitiatiefrecht is, door toedoen van de ERC-campagne, op het laatste nippertje toch nog ingeschreven in het Europese Grondwetsontwerp.
  • De Europese Referendum Campagne boekte haar eerste succes met het inschrijven van het “burgerinitiatiefrecht” in het Europese Grondwetsontwerp. Met verschillende publieke-media-evenementen in Brussel werd gevraagd dat het ontwerp van EU-grondwet via een Europees referendum wordt voorgelegd aan alle burgers van de EU. Dit Europees referendum zou bij voorkeur tegelijk in alle lidstaten moeten plaatsvinden.
  • Een tweede succes volgde snel: 10 van de 25 lidstaten willen een referendum houden, waaronder ook Nederland en Frankrijk. Een memorandum en een bevraging van WIT ondersteunden de vraag om ook in België een referendum te houden. Het dramatische verhaal in België is ondertussen genoegzaam gekend: onder druk van de PS (een partij waar de Vlamingen niet voor kunnen stemmen) heeft de kartelpartner van de SP.A Spirit hun eigen “radicaal democratisch programma” getorpedeerd.
  • 01/01/2003 Boek “Het verdiepen van de democratie” online!
  • 01/01/2003 Het tijdschrift “De Witte Werf” thematisch gerangschikt en eveneens online.
     

2002
 

  • 20/11/2002 Europese Referendum Campagne gelanceerd op de internationale conferentie in Bratislava.
  • 21/09/2002 “Directe democratie: bron van sociale vooruitgang”, een workshop op het Sociaal Forum van België.
  • 19/09/2002 Lancering van de Europese Referendum Campagne.
  • Op 19/09/2002 werd mede onder impuls van WIT de Europese Referendum Campagne in het Europees Parlement gelanceerd. De Europese Referendum Campagne werd door heel wat zusterorganisaties gelanceerd:
    • Mehr Demokratie e.V., Duitsland
    • Referendum Platform, Nederland
    • Motivados, Spanje
    • Civic Participation Society, Bulgarije
    • Alternative to EU, Finland
    • Movement for Direct Democracy, Tsjechië
    • Institut für mehr Demokratie und Soziale Dreigliederung, Luxemburg
    • Forum for Citizens’ Democracy, Griekenland

2001
 

Ondersteuning burgerinitiatief voor de invoering van districtsraden in Gent. WIT geeft advies, informatie en verzamelt mee handtekeningen voor de aanvraag van dit burgerinitiatief.
 

2000
 

Medeoprichter van het netwerk voor Directe Democratie in Europa.

Gemengde Federale commissie voor politieke vernieuwing - WIT volgt de commissie, neemt deel aan vergaderingen en heeft reeds twee nota’s gestuurd aan alle Belgische parlementsleden over: fiscale aspecten en de kwestie van quorums en drempels. Actie om de gemeenteraadsverkiezingen van 2000 te koppelen met een referendum om deze bindend te maken.
 

1999
 

De verkiezingen van juni 1999: WIT lobbyt succesvol om de invoering van het bindend referendum in de regeringsverklaring op te nemen.
 

1998
 

  • Steun en informatie aan referenduminitiatieven - WIT doet mee aan debatten, verdeelt pamfletten en verzamelt handtekeningen om een referendum af te dwingen. WIT neemt geen stelling in, maar zet de burgers aan tot deelname aan het referendum. Het gaat over referenduminitiatieven in onder meer Doel (aanleg dok), Gent (openbaar vervoer en Belfortparking), Sint-Niklaas (parking) en Boechout (bibliotheek).
  • Jos Verhulst publiceert het boek “Het verdiepen van de democratie. Feiten, argumenten, ervaringen omtrent de invoering van het referendum” bij uitgeverij Cypres te Brussel.
  • Groep van Oostende - Verschillende politieke bewegingen wilden de politieke krachten bundelen. Op het Forum van Maatschappelijke Vernieuwingsbewegingen heeft elke deelnemende beweging het bindend referendum op volksinitiatief aanvaard.
  • Op 30/01/1998 en 31/01/1998 organiseert WIT twee academische voordrachten, met steun van de Koning Boudewijnstichting, over de sleutelvraagstukken van de eenentwintigste eeuw: Arbeid, menselijke motivatie en directe democratische besluitvorming. Er wordt een paper opgesteld. Met prof. dr. Bruno Frey (Universiteit Zürich) en Thomas Mayer (Mehr Demokratie, München).
  • Actie Sneeuwbal - De lopende petitie om het bindend referendum op volksinitiatief in te voeren wordt geïntensifieerd doordat verschillende burgerbewegingen medeactievoerder worden.
  • Democratie Dagen: Deelname aan de D-Dag 03/10/1998 in de Zoo Antwerpen. Initiatie en deelname aan de D-Dag 05/10/1997 op de Zuiderdokken Antwerpen (3500 bezoekers).
     

1997
 

  • Witte Comités - Naar aanleiding van de Witte Mars vormt WIT ook een Wit Comité. Verschillende Witte Comités eisen de invoering van het bindend referendum op volksinitiatief, omdat hierdoor een democratisch instrument wordt geschapen om via nieuwe wetsvoorstellen en wetten bij te dragen aan de noodzakelijke hervorming van de justitie in België. Er wordt gedebatteerd, onderhandeld en aan acties allerhande deelgenomen.
  • Alliantievorming en Burgerplatform met verenigingen - De netwerkvorming en de intensieve contacten met burgerbewegingen en verenigingen levert een stevig netwerk op om de invoering van het bindend referendum op volksinitiatief op te eisen.
     

1996
 

Start petitieactie om het bindend referendum op volksinitiatief in te voeren. Deze petitieactie diende tevens om het begrip directe democratie aan het grote publiek te leren kennen.
 

1995
 

Op 18/02/1995 wordt te Antwerpen de “Beweging voor directe democratie” opgericht. Aanwezig waren: Christine Gruwez, Tomas Vanden Abeele, Staf Claes, Eric Du Meunier, Fred Six, Frans Van Neck, Helga Neven-Vandemoortele, Heiko Dittmer, Ludo De Schutter, Johannes De Schutter, Anny De Decker, Jan Nuyts, Wilbert Lambrechts, Guy Steegmans, Jos Verhulst. (Verontschuldigd waren: Hans Annoot en Bert Penninckx)

Op 23 februari wordt in de schoot van deze beweging een werkgroep opgericht onder de naam WIT, met de bedoeling aan de komende parlementsverkiezingen deel te nemen. Het publiek en politieke partijen worden geconfronteerd met de nieuwe begrippen directe democratie, referendum en burgerinitiatieven. Manifesten en documenten worden opgesteld.
 

1994
 

Geïnspireerd door het werk van Joseph Beuys (1921-1986) en de vereniging Nicolaas (1991) brengt Ludo De Schutter een aantal mensen samen met de bedoeling een beweging op te richten ter invoering van de directe democratie in België en Europa. De basis wordt gelegd om directe democratie inhoudelijk te begrijpen. Er wordt intens aan studie, interne vorming en beeldvorming gedaan.

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden