Modelreglementen | Meer Democratie

Modelreglementen

Date & Time: 
20-09-2018

Hier kan u de modelreglementen vinden die Meer Democratie heeft opgesteld voor het implementeren van diverse vormen van directe democratie.

Ten eerste onze drie voorstellen voor democratische vernieuwing in de gemeenten: het petitierecht (voorstellen van burgers), het initiatiefstelsel (waardoor de bevolking zich kan uitspreken over door burgers ingediende initiatieven) en de burgerbegroting (waardoor de bevolking zeggenschap krijgt over een deel van de gemeentebegroting).

 

Download de 3 modelreglementen als Word-bestand: 

Download de 3 modelreglementen als PDF-bestand:

 

Ten tweede ons stappenplan voor initiatiefnemers die gemeentelijke referenda willen houden:

 

 

Onze voorstellen aangaande een Vlaamse gewestelijke volksraadpleging (GewVRP):

 

 

Tot slot ons voorstel tot het wijzigen van de grondwet: