Welke engagementen vragen wij aan de gemeenteraadskandidaten? | Meer Democratie

Welke engagementen vragen wij aan de gemeenteraadskandidaten?

Hieronder vindt u onze drie engagementsvoorstellen. Kandidaten geven per voorstel aan of zij hier – indien verkozen – werk van willen maken. Daarnaast kunnen zij ook zelf een eigen voorstel voor democratische vernieuwing formuleren.

1. Een volwaardig petitierecht

“Het nieuwe Decreet Lokaal Bestuur verlegt de regeling van het petitierecht (voorstellen van burgers) naar de gemeenten. Ik engageer mij voor de invoering van een volwaardig en burgervriendelijk petitierecht in mijn gemeente. Met een lage handtekeningendrempel, handtekeningeninzameling ook via internet en spreekrecht voor de initiatiefnemers in de gemeenteraad. Er zijn geen uitgezonderde onderwerpen."

2. Het initiatiefstelsel

“Ik engageer mij voor de invoering van het initiatiefstelsel: het recht van burgers om met voldoende handtekeningen een voorstel bij de gemeenteraad in te dienen, gekoppeld aan de mogelijkheid van een e-vote. De gemeenteraad kan instemmen met het voorstel of verder met de burgers onderhandelen. Komen burgers en gemeenteraad tot overeenstemming, dan eindigt de actie. Zoniet kunnen burgers via een hogere handtekeningendrempel een e-vote aanvragen waaraan alle kiesgerechtigden kunnen deelnemen. Hierbij kan de gemeenteraad een alternatief voorstel formuleren. Via een slimme vraagstelling kunnen burgers kiezen voor het burgervoorstel, het gemeenteraadsvoorstel of geen van beide. De gemeenteraad verklaart zichzelf desgewenst gebonden aan de uitkomst. Burgers die voorstellen indienen krijgen ambtelijke ondersteuning, spreekrecht in de raad en/of ruimte of zendtijd in lokale media.”

3. Budgetparticipatie voor burgers

“Ik engageer mij voor de invoering van budgetparticipatie voor de burgers. Via internet, de krant of info-avonden geeft het bestuur inzicht in de lokale begroting. Een bepaald percentage van de begroting wordt gereserveerd voor de burgers, die zelf mogelijke bestemmingen kunnen aandragen. De gemeenteraad verklaart zichzelf desgewenst gebonden aan de uitkomst.”

4. Een eigen voorstel

“Ik formuleer mijn eigen voorstel voor verbetering van de lokale democratie, en engageer mij voor de realisering hiervan.”

Bent u verkiezingskandidaat? 

Bent u gemeenteraadskandidaat bij de lokale verkiezingen van 14 oktober? Zet u zelf positief in de kijker via deelname aan onze kandidatenbevraging.

Nog geen link naar het kandidatenportaal ontvangen? Laat het ons weten op info@meerdemocratie.be en wij sturen u de link en informatie meteen toe.