‘België is geen parlementaire democratie meer’

Stoelendans Somers en Rutten, de lijstvorming: respecteren partijen het parlement nog?

“De poppenkast bij de Open VLD en de lijstvorming van de komende verkiezingen bewijzen het: de waardering van politieke partijen voor het parlementaire werk kalft af.” schrijft Tex Van Berlaer in Knack .

In De Tafel van Gert verklaarde Gwendolyn Rutten: ‘Je kunt maar dingen veranderen in de samenleving als je macht hebt, als je aan de tafel zit waar beslissingen genomen worden. En dat is in de Vlaamse regering’. Haar drijfveer om Bart Somers te vervangen als Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur is blijkbaar ‘macht’. Eigenaardig, want zij was Vlaams parlementslid en daar had ze blijkbaar geen macht?

Nochtans hoort de wetgevende macht thuis in het parlement, maar politoloog Nicolas Bouteca (UGent) beweert reeds lang: ‘In theorie zou het parlement, onze rechtstreeks aangewezen volksvertegenwoordigers, de macht in handen moeten hebben. In de praktijk zit de macht geconcentreerd bij de regering.’ Er is dus geen scheiding der machten. De regering is de uitvoerende macht, zij moet uitvoeren wat het parlement beslist. De regering heeft niets te beslissen.

Uit onderzoek van politoloog Peter Van Aelst (UAntwerpen) en zijn Nederlandse collega Tom Louwerse uit 2013 bleek dat ruim 80 procent van alle goedgekeurde wetten gebaseerd is op wetsontwerpen, of teksten die vertrekken vanuit de regering. De wetsvoorstellen, die vanuit het parlement vertrekken, zijn dus slechts goed van een vijfde van alle wetten.
En de parlementaire fracties houden zich doorgaans gedisciplineerd aan de partijtucht. Dit wil zeggen dat de “volksvertegenwoordigers” niet naar eer en geweten stemmen. De parlementariërs zijn dus geen “volksvertegenwoordigers” maar “partijvertegenwoordigers”. Te meer omdat de lijstvorming voor de verkiezingen gebeurt door de partijvoorzitters/partijbestuur. Hierbij kan men dus de terechte vraag stellen of de partijen het parlement nog respecteren. België is geen parlementaire democratie meer, laat staan een echte democratie waar de bevolking het laatste woord heeft in de politieke besluitvorming.
In elk geval hebben we (ook) een cultuuromslag nodig, zegt professor Van Aelst.

Maar welke omslag is nodig om van ons land een ware democratie te maken? Wat staat ons nu te doen? De particratie doorbreken! De macht terug aan de bevolking geven via een referendum op burgerinitiatief.

Doch hiertoe moet Art. 33 van de Belgische grondwet worden gewijzigd. Dit artikel verhindert het ontplooien van een echte democratie, die gebaseerd is op gelijkwaardigheid van alle burgers, en waar het volk soeverein is. Dit wil zeggen dat alle macht aan de verzameling van burgers behoort en er boven hen geen enkele hogere macht staat. Dit is in België niet het geval want in art. 33 van de Belgische grondwet staat: ‘Alle machten gaan uit van de NATIE. Zij worden uitgeoefend op de wijze door de grondwet bepaald.’ Wie is die natie dan? Dit staat verder in Art. 42 uitgelegd: “De leden van beide kamers vertegenwoordigen de Natie en niet enkel degenen die hen hebben verkozen”. Met andere woorden, de macht wordt niet uitgeoefend door de gelijkwaardige burgers, maar door de leden van de kamer waarvan we ondertussen weten dat het partijsoldaten zijn.

Daarom moet artikel 33 van de Belgische Grondwet: ‘Alle machten gaan uit van de NATIE’ worden gewijzigd in: ‘Alle machten gaan uit van het Belgische VOLK (Burgers). Zij oefent haar soevereiniteit uit via haar vertegenwoordigers en d.m.v. het Bindend Referendum op Volksinitiatief.'

Meer Democratie vzw voert actie om, via deze grondwetswijziging, bindende referenda op volksinitiatief mogelijk te maken. Zie: https://www.meerdemocratie.be/het-referendum-de-grondwet

Beste medeburger, sluit u bij ons aan en doe met ons mee om dit te realiseren! Onze acties zijn alleen mogelijk door mensen als u. Meer Democratie vzw krijgt geen subsidie en de meeste private fondsen sluiten politieke doelstellingen uit. Help ons nog sterker te staan en word Vriend voor een maandbedrag dat u zelf kiest. Daarmee zorgt u dat we snel kunnen handelen en acties op langere termijn kunnen plannen. Maar ook met een eenmalige donatie helpt u onze acties vooruit!

Doneer nu

Blijf op de hoogte!

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden