België veroordeeld omdat controle van verkiezingen oneerlijk verloopt | Meer Democratie

België veroordeeld omdat controle van verkiezingen oneerlijk verloopt

Date & Time: 
15-07-2020

“Dat in België parlementsleden nog steeds rechter zijn over hun eigen verkiezing, is onwettig. Het Europees mensenrechtenhof geeft de PVDA gelijk.”… “België is een van de laatste Europese landen waar parlementsleden zelf beoordelen of hun verkiezing correct is verlopen. ‘Elke Kamer onderzoekt de geloofsbrieven van haar leden en beslecht de geschillen die hieromtrent rijzen’, stelt artikel 48 van de Grondwet.”

Deze praktijk is onwettig. Het Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), dat unaniem was, oordeelt ook dat het gebrek aan een adequate beroepsmogelijkheid een schending van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens is. 

Nogmaals een teken dat partijen hun boekje te buiten gaan en onwettig optreden. Het arrest heeft verregaande gevolgen. Ons land wordt gedwongen om een onpartijdige instantie te laten oordelen over verkiezingsbetwistingen. De grondwet moet worden aangepast.

Matthias Verbergt in De Standaard 11-7-2020

Geef de macht aan het volk terug! Meerdemocratie.be streeft ernaar om de democratie te installeren en het laatste woord te geven aan de bevolking, via door de burgers geïnitieerde referenda. Steun onze beweging.