Eindelijk komen er burgervriendelijke modelreglementen in de Vlaamse gemeenten

Tijdens onze kandidatenbevraging naar aanloop van de laatste gemeenteraadsverkiezingen schaarden niet minder dan 5.433 kandidaten zich achter onze drie plannen voor democratische vernieuwing in de gemeenten: het petitierecht, het initiatiefstelsel en de burgerbegroting.
Van hen werden 587 kandidaten effectief verkozen in gemeenteraden.

Om deze gemeenteraadsleden te helpen bij de implementering van deze voornemens sturen wij hen drie kant-en-klare modelreglementen op voor elk van de genoemde instrumenten.

Experts en juristen keken deze modelreglementen na op deugdelijkheid en effectiviteit.
Zij sluiten ook aan op het nieuwe Decreet Lokaal Bestuur dat op 1 januari a.s. in voege treedt.

Gemeenteraadsleden kunnen nu vrijelijk van deze modelreglementen gebruikmaken.

Onze doelstelling: deze drie voorstellen aangenomen krijgen door zo veel mogelijk Vlaamse gemeenteraden en – idealiter – opname in het lokaal bestuursakkoord.

Wijst u ons de weg in uw gemeente?

Wij zoeken geëngageerde burgers die ons helpen bij het onder de aandacht brengen van deze modelreglementen bij hun gemeenteraadsleden.

Kunt u ons nuttig advies geven over de lokale politiek?
Hebt u ingangen in lokale partijen?

Ook het doorsturen van de drie documenten naar de lokale politici helpt om de lokale democratie te bevorderen.

 

Meer info op secretariaat@democratie.nu of 0486 798 958.

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden