Modelreglementen

Naar aanloop van de lokale verkiezingen van 14 oktober vroeg Meer Democratie VZW aan tienduizenden gemeenteraadskandidaten steun voor drie voorstellen voor democratische vernieuwing in de gemeenten: het petitierecht (voorstellen van burgers), het initiatiefstelsel (waardoor de bevolking zich kan uitspreken over door burgers ingediende initiatieven) en de burgerbegroting (waardoor de bevolking zeggenschap krijgt over een deel van de gemeentebegroting).

Maar liefst 5.344 kandidaten beloofden steun aan één of meer van deze voorstellen (de meerderheid van hen steunde alle drie). Om de daadwerkelijk gekozen mandatarissen (587) te helpen bij de praktische implementatie van hun verkiezingsbeloften, ontwikkelde Meer Democratie voor elk van de drie instrumenten kant-en-klare modelreglementen, die zo in elke gemeente ingevoerd kunnen worden.

Diverse experts en juristen keken deze modelreglementen na op deugdelijkheid en effectiviteit. Zij sluiten aan op het nieuwe Decreet Lokaal Bestuur, dat op 1 januari a.s. ingaat. Ieder kan vrijelijk van deze modelreglementen gebruikmaken.

Download de 3 modelreglementen als Word-bestand: 

Download de 3 modelreglementen als PDF-bestand:

 

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden