Modelreglementen | Meer Democratie

Modelreglementen

Naar aanloop van de lokale verkiezingen van 14 oktober vroeg Meer Democratie VZW aan tienduizenden gemeenteraadskandidaten steun voor 3 voorstellen voor democratische vernieuwing in de gemeenten: het petitierecht (voorstellen van burgers), het initiatiefstelsel (waardoor de bevolking zich kan uitspreken over door burgers ingediende initiatieven) en de burgerbegroting (waardoor de bevolking zeggenschap krijgt over een deel van de gemeentebegroting).

Maar liefst 5.344 kandidaten beloofde steun aan één of meer van deze voorstellen (de meerderheid van hen steunde alle drie). Om de daadwerkelijk gekozen mandatarissen (587) te helpen bij de praktische implementatie van hun verkiezingsbeloften, ontwikkelde Meer Democratie voor elk van de 3 instrumenten kant-en-klare modelreglementen, die zo in elke gemeente ingevoerd kunnen worden. 

Diverse experts en juristen keken deze modelreglementen na op deugdelijkheid en effectiviteit. Zij sluiten aan op het nieuwe Decreet Lokaal Bestuur dat op 1 januari a.s. ingaat. Ieder kan vrijelijk van deze modelreglementen gebruik maken. 

Download de 3 modelreglementen als word-bestand: 

Download de 3 modelreglementen als PDF-bestand: