CD&V-voorzitter Coens zet met zijn kerstmanifest in op ‘Power to the people’

CD&V-voorzitter Joachim Coens heeft op een digitaal evenement zijn kerstmanifest ‘Power to the people’ gelanceerd. ‘Terug naar de mensen, dat is ook waar de politiek moet zijn. Dicht bij de burger, middenin het echte leven.

De overheid moet mensen meer ruimte geven, zodat zij meer geneigd zijn om hun verantwoordelijkheid te nemen. “Zo krijg je meer initiatief, minder asociaal gedrag en een overheid die er is waar we haar nodig hebben”...“De ongelooflijke dingen waartoe mensen in staat zijn, daarover gaat deze tekst. Je kan door de ongelooflijke dingen waartoe je in staat bent heel wat impact hebben op je eigen leven, op de ander, maar ook op je omgeving of op de planeet, en dat is onze oproep. We willen mensen versterken in hun creativiteit, in hun verantwoordelijkheid, in de zorg voor anderen. Zodat ze terug grip hebben op de wereld. De power, de kracht, ligt bij de mens”, besluit Coens.

Redactie en Belga voor De Morgen 5-12-2020

Meer Democratie vzw is het eens met de uitspraak: “De power, de kracht, ligt bij de mens”. Wat houdt Coens en de CD&V dan nog tegen om de mens – de burger - zelf zijn samenleving vorm te laten geven? Dit kan via de directe democratie: de bevolking (= de verzameling van individuen) heeft het laatste woord. In de praktijk betekent dit dus dat de burgers de mogelijkheid moeten hebben om via zelf ingediende/opgestelde wetsvoorstellen te stemmen/beslissen hoe ze hun samenleving vorm geven. Hoe organiseer je dat? Via het instrument van referendum op volksinitiatief. (≠ plebisciet, referendum op initiatief van “de regering”) en mogelijks later door een “geloot” parlement. De burgers zelf kunnen (naast het parlement) wetsontwerpen indienen en door het parlement of via referenda laten goed- of afkeuren.

Doe mee met Meer Democratie vzw om dit mogelijk te maken.

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden