De democratie is dood en wij hebben haar vermoord

Is de “democratie” die Michiel Dubbeldam in Doorbraak van 11-04-2023  aan de kaak stelt wel een echte democratie? In ons land heeft er nog nooit een democratie bestaan, en wat niet bestaat kan men niet vermoorden. In plaats van te zeggen “De democratie is dood en wij hebben haar vermoord”  zouden we dus eerder moeten zeggen: “de democratie is nog niet geboren!” We kunnen er wel nog aan toevoegen dat “de gestelde machten” met alle mogelijke middelen trachten te vermijden dat een echte democratie levensvatbaar wordt.

De misbegrepen democratie

Het (bij)geloof bestaat dat democratie gelijkgesteld is aan verkiezingen. Verkiezingen zijn immers vaak de enige manier waarop burgers enige invloed kunnen hebben in de politiek. Bovendien worden deze verkiezingen, in Europa althans, gedomineerd door politieke partijen. Tevens zorgt dit voor een ongezonde machtspositie die de “regeringspartijen” gedurende hun regeerperiode hebben. Zij hebben hun stemmen gehaald via propaganda met allerlei beloftes en programma’s die ze meestal niet nakomen. “Politieke partijen hebben echter alle ruimte om ongegeneerd de kiezer te bedriegen.” (Michiel Dubbeldam - Doorbraak - 11-04-2023)  En dan merken de mensen dat na de installatie ze op geen enkele wijze het beleid kunnen bijsturen of enig initiatief nemen. Mensen hebben het (terechte) gevoel dat hun stemgedrag een verwaarloosbare tot geen invloed heeft op het beleid. In een echte democratie is dat anders: de vrije burgers kunnen zelf hun samenleving vorm geven en niet één of meerdere machthebbers.

Referenda en kiezersbedrog

“Het meest democratische middel is uiteraard het referendum. Hiermee kunnen kiezers zich duidelijk uitspreken over een specifiek wetsvoorstel.” schrijft Michiel Dubbeldam terecht, maar de voorbeelden die hij dan aanhaalt zijn geen referenda maar volksraadplegingen of plebiscieten. Zij worden georganiseerd door de regering want zij aast op het fiat van de bevolking. Een door de regering opgezet referendum is geen “referendum” in de juiste betekenis van het woord maar is een volksraadpleging! Volksraadplegingen zijn geen referenda maar plebiscieten: nep-referenda die door politici van bovenaf zijn uitgeschreven om hun eigen doelstellingen te dienen. En als de uitslag dan niet het gewenste resultaat oplevert, wordt deze genegeerd: volksraadplegingen zijn niet bindend. Echte referenda in de juiste betekenis van het woord komen er op initiatief van de burgers: het zijn instrumenten waarmee burgers politici kunnen corrigeren of waarmee burgers zelf wetsvoorstellen kunnen indienen en via het parlement of via referenda laten goed- of afkeuren. Dit is iets heel anders dan te moeten kiezen voor (vaak onbetrouwbare) politici die dan beslissingen nemen over de hoofden van de mensen heen. De mensen kunnen op deze manier zelf stemmen voor of tegen concrete wetsvoorstellen.

Eisen functionerende democratie

“Aan een goed functionerende democratie zijn voorwaarden verbonden." schrijft Michiel Dubbeldam. “Een bevolking moet eensgezind zijn in de doelen die ze wil bereiken en de waarden die ze willen uitstralen. Ook is het essentieel dat er sprake is van een sociaal contract dat de basis vormt van een legitieme regeringsmacht”

In een echte democratie zijn de burgers soeverein en staat er geen enkele regeringsmacht boven hen. Zij oefenen hun soevereiniteit uit via een bindend referendum op volksinitiatief waar vrije gelijkwaardige burgers via een vrije en gelijke stem hun beslissingen nemen en wetten bepalen.

Michiel Dubbeldam merkt op: “Een bevolking moet eensgezind zijn in de doelen die ze wil bereiken en de waarden die ze willen uitstralen.”

Hier is de enige toetssteen het gevoel voor rechtvaardigheid, dat gebaseerd is op het gevoel voor de gelijkwaardigheid van de ander. Vanuit hun rechtvaardigheidsgevoel en hun psychische en economische draagkracht kunnen ze dan zelf bepalen welke wetten en maatregelen adequaat en proportioneel zijn. In een democratie moeten degenen die de gevolgen van een beslissing moeten dragen, kunnen mee beslissen.

Samen met Meerdemocratie.nl in Nederland, Mehr-demokratie.de in Duitsland en Democracy international (http://democracyinternational.com/) streven we ernaar om een echte democratie die naam waardig te laten geboren worden. In een ware democratie kunnen, naast het  –  al of niet gelote  -  parlement, de burgers zelf wetsontwerpen indienen en die door het parlement of via referenda laten goed- of afkeuren. Zo heeft iedereen de mogelijkheid om via een gegarandeerd vrije en gelijke stem deel te nemen aan de wetsproductie. Zowel door hierin initiatieven te kunnen nemen als door erover te stemmen. Wanneer voorafgaand aan het referendum voldoende tijd wordt voorzien om voor- en tegenargumenten in een publiek debat aan bod te laten komen, dan kunnen burgers wel degelijk overdacht hun stem uitbrengen. Dat is pas echte democratie.

 Zie ook: https://www.meerdemocratie.be/hoe-gaat-democratie-praktisch-zijn-werk

Sluit u aan bij Meer Democratie vzw en steun ons om dit mogelijk te maken. Deze acties zijn alleen mogelijk door mensen als u. Meer Democratie vzw krijgt geen subsidie en de meeste private fondsen sluiten politieke doelstellingen uit. Help ons nog sterker te staan en word vriend voor een maandbedrag dat u zelf kiest. Daarmee zorgt u dat we snel kunnen handelen en acties op langere termijn kunnen plannen. Maar ook met een eenmalige donatie helpt u onze acties vooruit!

Doneer nu

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden