De ideale maatschappij is geen blauwdruk, maar een laboratorium

“Het heeft geen zin standpunten in te nemen over de toekomst,  schrijft Rogier De Langhe in De Standaard (23-06-2023) . “De toekomst is onzeker. je kunt beter een manier zoeken om met die onzekerheid om te gaan...De wereld veranderen. Hoe doe je dat? Via de politiek. Dat is hoe het werkt in een democratie. Alleen jammer dat zo veel politici er de brui aan geven uit frustratie dat hun standpunten niet worden gerealiseerd.” “Maar waarom hebben politici eigenlijk standpunten? Beleidsproblemen zijn doorgaans erg complex. Zodra je ze hebt opgelost, veranderen ze weer.” Verder specificeert hij: “Ik zou me niet bezighouden met het voorspellen van een onzekere toekomst, maar zoeken naar een manier om met die onzekerheid om te gaan. De partij van mijn dromen heeft geen programma, maar een methode”

Dogma's en partijpolitieke programma’s kunnen zich echter alleen doen gelden als ze de werkelijkheid tiranniseren, door uitoefening van macht. Een opvatting van de werkelijkheid, zoals de werkelijkheid zelf, is levendig in zichzelf. Zoals het menselijk organisme of enig ander organisme beweeglijk en levend is in zichzelf en niet bestaat als een afgesloten vast ding, zo is een opvatting van de werkelijkheid levend in zichzelf en groeit zij naar de ene of de andere kant uit. Deze levendigheid kan alleen tot uiting komen in een echte directe democratie waar de mensen de mogelijkheid hebben naar eigen aanvoelen en inzicht hun samenleving zelf vorm te geven, los van partijprogramma’s.

De ideale maatschappij is geen blauwdruk, maar een laboratorium. Wie is werkzaam in het laboratorium? Welke methodiek wordt er gebruikt? De laboranten zijn de mensen zelf en de methodiek is directe democratie. Hierdoor kunnen de mensen, gebaseerd op behoeften die hun echt aangaan, adequaat en werkelijkheidsgetrouw hun beslissingen nemen. Een echte democratie verhindert dat een kleine groep, de partijen of een “leider” het voor het zeggen heeft en een “programma” doordrukt. Om dit te realiseren is het nodig dat bindende referenda op burgerinitiatief mogelijk zijn. Want via deze referenda kunnen de burgers de politici corrigeren als hun beslissingen als onrechtvaardig, niet adequaat of buitenproportioneel  worden ervaren. Met andere woorden, het zijn de burgers zelf die het laatste woord hebben.

In een ware democratie kunnen, naast het  – al of niet gelote -  parlement, de burgers zelf wetsontwerpen indienen en die door het parlement of via referenda laten goed- of afkeuren. Zo heeft iedereen de mogelijkheid om via een gegarandeerd vrije en gelijke stem deel te nemen aan de wetsproductie. Zowel door hierin initiatieven te kunnen nemen als door erover te stemmen. Wanneer voorafgaand aan het referendum tijd wordt voorzien om voor- en tegenargumenten in een publiek debat aan bod te laten komen, dan kunnen burgers wel degelijk overdacht hun stem uitbrengen. Dat is pas echte democratie: een “partijprogramma” is niet nodig want de mensen nemen zelf het heft in handen.

Sluit u aan bij Meer Democratie vzw en steun ons om dit mogelijk te maken. Onze acties zijn alleen mogelijk door mensen als u. Meer Democratie krijgt geen subsidie en de meeste private fondsen sluiten politieke doelstellingen uit. Help ons nog sterker te staan en word Vriend voor een maandbedrag dat u zelf kiest. Daarmee zorgt u dat we snel kunnen handelen en acties op langere termijn kunnen plannen. Maar ook met een eenmalige donatie helpt u onze acties vooruit!

Doneer nu

Blijf op de hoogte!

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden