De nieuwe pandemiewet bestendigt de ongrondwettigheid gewoon | Meer Democratie

De nieuwe pandemiewet bestendigt de ongrondwettigheid gewoon

Date & Time: 
03-03-2021

In de pandemiewet blijft het principe behouden dat de regering de maatregelen neemt, zonder toestemming van het parlement, dat toch de wetgevende macht is, zodra de epidemische noodsituatie is uitgeroepen. Weeral een bewijs dat onze – nauwelijks bestaande – democratie verder wordt afgebouwd. Een democratie regelt de onderlinge omgang tussen burgers van eenzelfde staat. Het is een staatsbestel waarbij iedere burger een vrije en een gelijke stem moet hebben in het tot stand komen van beslissingen en wetten. In de eerste plaats geldt dit voor het tot stand komen van de grondwet, zoals dat in Zwitserland gebeurt via een verplicht referendum. In een echte democratie moet de waakhondfunctie van het volk en een echt feedbacksysteem aanwezig zijn en op die manier hebben de burgers het laatste woord. Zij kunnen dan bij wijze van een correctief referendum op burgerinitiatief de als onrechtvaardig en buitenproportioneel ervaren maatregelen terugdraaien. Maar nog belangrijker is dat het negeren van de grondwet door de regering zelf, een onaanvaardbare overtreding is die zwaar gesanctioneerd zou moeten worden. Een regering die de grondwet omzeilt of negeert stelt zichzelf ontegensprekelijk buiten de wet, en wordt de facto een dictatuur.

Zwitserland zal in juni een referendum houden over de vraag of de regering nog wel de macht krijgt om nationale lockdowns af te kondigen.

Nieuwe lockdown of niet? In Zwitserland beslist een referendum

Zo hoort het ook in een democratie. Sluit u aan bij Meer Democratie vzw en steun ons om dit ook in België mogelijk te maken.

Christof Vanschoubroek schrijft in De Standaard van 01-03-2021:

Grondwetspecialist Patricia Popelier begrijpt niet dat de regering volhardt in het gebruik van ministeriële besluiten om coronamaatregelen te nemen.

‘Er wordt nog altijd gekozen om via een ministerieel besluit de vrijheidsbeperkende maatregelen te nemen….Maar feit is dat het ongrondwettig is. De grondwet bepaalt duidelijk aan wie welke macht gedelegeerd kan worden, en voor dit soort maatregelen is dat zeker niet aan een individuele minister. De vrijheidsbeperkende coronamaatregelen zouden minstens via een koninklijk besluit moeten genomen worden.