De particratie kan dit land niet meer redden

De waarheid van dit statement staat als een paal boven water.

De democratie kreunt en kraakt. Er hangt spanning in de lucht, onbehagen en boosheid. Steeds meer mensen keren het systeem de rug toe. Een debat over de werking van de democratie en de rechtsstaat is nochtans broodnodig. Zo moeten we naar een nieuw kiesstelsel, want mensen haken massaal af. ‘Wat heeft het nog voor zin om te gaan stemmen? vraagt Sander Loones (N-VA) zich af in De Standaard van 23-03-2023. “...Net dat maakt een hervorming van het kiessysteem noodzakelijk, zodat elke stem opnieuw telt” merkt hij terecht op.

Hij stelt een stelsel voor van kleine kiesdistricten die in een meerderheidsstemming ieder een volksvertegenwoordiger naar het parlement sturen. Burgers kunnen zo hun eigen parlementslid verkiezen. Zo krijg je een sterke binding met de regio én met de kiezer. Een betere kennis van de lokale problemen en wat minder partijdiscipline zijn het gevolg - meent hij. Mensen van buiten de traditionele bubbels komen in het parlement terecht. Maar daarnaast is er ook één grote Vlaamse kieskring. Zo kan men ook op belangrijke kandidaten van buiten de provincie stemmen, want Vlaanderen is één democratische ruimte, en combineren zo nabijheid en brede impact. “Er komen grotere partijen, een slagkrachtiger bestuur en het mandaat van de parlementsleden wordt tegelijk versterkt.”
Maar leidt deze oplossing ertoe dat “elke stem telt”? Wellicht wordt de “particratie” wat afgezwakt maar zeker niet overwonnen. Wie bepaalt welke mensen op een verkiesbare plaats komen te staan, zowel in de kleine kiesdistricten als in de grote Vlaamse kieskring? De partijen natuurlijk. En ook hier kunnen de burgers na de installatie op geen enkele wijze het beleid bijsturen of enig initiatief nemen, zij hebben - tot de volgende verkiezingen - geen stem meer.

Elke stem telt! – Kiezen of stemmen?
Stemmen is wel iets heel anders dan “verkiezen”. Stemmen doe je voor of tegen een wetsvoorstel. In een echte democratie krijgt iedere burger een vrije en gelijke stem in het maken en stemmen van wetten. Dit betekent dat de burgers zelf wetsontwerpen kunnen indienen en die door het parlement of via referenda laten goed- of afkeuren. Hierin ligt meteen ook het antwoord op de vraag op welke manier rekening kan worden gehouden met alle lagen van de bevolking. Het is pas via referenda op burgerinitiatief dat elke stem telt!

Dit is directe democratie. Wanneer de burgers merken dat ze, via referenda, daadwerkelijk in staat zijn hun samenleving zelf vorm te geven zal het democratische bewustzijn van brede lagen van de bevolking groeien en krachtiger worden. En tegelijk kan de particratie worden overwonnen.

Sluit u dus aan bij Meer democratie. Wij zijn een beweging voor het mogelijk maken van directe democratie. Steun ons zodat we samen met u een echte democratie kunnen realiseren.
De keuze is: particratie of democratie!
Meer Democratie krijgt geen subsidie en de meeste private fondsen sluiten politieke doelstellingen uit. Help ons nog sterker te staan en word Vriend voor een maandbedrag dat u zelf kiest. Daarmee zorgt u dat we snel kunnen handelen en acties op langere termijn kunnen plannen. Maar ook met een eenmalige donatie helpt u onze acties vooruit!

Doneer nu

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden