Decreet Somers met afschaffing opkomstplicht goedgekeurd in de commissie

De Commissie Binnenlands Bestuur heeft het Decreet Somers goedgekeurd. Bart Somers: “Bij de komende lokale verkiezingen krijgen burgers meer invloed ten nadele van de particratie. Burgers gaan meer wegen op wie in de gemeenteraad zetelt, welke meerderheid er wordt gevormd en wie burgemeester wordt.” link

Dat de macht van de particratie wordt verminderd juichen wij bij Meer Democratie vzw toe. Dit is al een stap in de goede richting. De voornaamste punten in dit decreet zijn:

• De invloed van de lijststem verdwijnt en enkel het aantal voorkeurstemmen zal bepalen wie in de gemeenteraad zetelt.

• De lokale democratie wordt gemoderniseerd, met het afschaffen van het systeem van volmachten op eer.

• De meest opvallende hervorming is de afschaffing van de opkomstplicht bij de gemeenteraads- en provinciale verkiezingen... “Een democratie kan niet gebaseerd zijn op dwang” (Bart Somers)

Bart Somers:  “In de toekomst zullen kandidaten potentiële kiezers niet enkel moeten vragen om ook hun bolletje aan te duiden, ze zullen mensen moeten overtuigen van het belang van de verkiezingen. Het wordt een totaal andere manier van campagnevoeren. Het zal de relatie tussen burger en politieke partijen veranderen”.

Het democratische gehalte van de lokale besturen zal zeker worden verhoogd, en bij Meer Democratie vzw staan wij daar zeker achter. Nochtans is dit nog maar een kleine stap in de goede richting. Sluit u aan bij Meer Democratie vzw en steun ons om het democratiseringsproces van onze samenleving verder te zetten tot op het niveau van een echte democratie waar de burgers steeds het laatste woord kunnen hebben.

 

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden