Democratie groeit alleen van onderen uit | Meer Democratie

Democratie groeit alleen van onderen uit

Date & Time: 
31-05-2020

In Zwitserland roert de burger zich: hij is het beu dat de regering de coronacrisis afhandelt. Anders dan bij ons kan hij er ook iets aan doen. In Zwitserland hebben de burgers via referenda het laatste woord over belangrijke beslissingen.

“Het parlement wil de regering opnieuw beteugelen. Gedaan met de vrije uitloop. Van links tot uiterst rechts klinkt de roep om de regering opnieuw zijn stal in te jagen en niet langer op eigen houtje beslissingen te laten nemen. Ze hebben het wel gehad met eigenmachtig crisisbeleid. ‘Parlamentarier wollen den Bunddesrat entmachten’(Parlementsleden willen de Federale raad de macht ontnemen) koppen Adrian Schmid en Denis von Burg in de Tages-Anzeiger. Anders komt het afgewogen evenwicht tussen volk en instellingen in gevaar”.

Wanneer de regering en de “experten” het laatste woord krijgen over zaken die alle burgers aangaan stevenen we regelrecht af op een dictatuur. Echter, het wezen van de democratie is juist dat de mondige burgers op basis van gelijkheid afspraken (wetten) maken die als eerlijk en rechtvaardig worden ervaren. Wat dit betreft beschouwt Zwitserland zijn burgers wel als verstandige mensen. Wij bij Meer democratie.be zijn hier ook van overtuigd en ijveren voor bindende referenda op volksinitiatief. Help mee om ook in België de dictatoriale tendensen van de laatste maanden een halt toe te roepen. Steun onze beweging: www.meerdemocratie.be

Lukas de Vos

Doorbraak 31-5-2020

Bron: https://doorbraak.be/democratie-groeit-alleen-van-onderen-uit/