'Democratie is om te koesteren'

Democratie staat centraal in onze samenleving wordt er beweerd en dit moeten we koesteren.
“Gelukkig hebben we met zijn allen voor democratie gekozen. We worden jammer genoeg regelmatig herinnerd aan het geluk dat we hebben door de ontwikkelingen in alternatieve politieke stelsels, zoals de autoritaire regimes en dictators in alle uithoeken van de wereld. Democratie is om te koesteren.” schrijft Nicolay Dentchev in Trends (14-04-2022)
Maar leven we wel in een democratie? Hoewel we al heel lang wisten dat we niet leven in een democratie, maar in een “particratie” heeft de coronacrisis dit pregnant aan het licht gebracht. Vooral sinds de laatste twee jaar merken we hoe de staat zich meer en meer heeft ontwikkeld tot een totalitaire heerser over alle gebieden van ons menselijk leven. Ondanks een democratisch vernisje heeft ze van de liberale grond- en mensenrechten een speelbal gemaakt van de willekeur van enkelen.

We leven pas in een echte democratie als de vrije gelijkwaardige burgers via een vrije en gelijke stem hun beslissingen nemen en wetten bepalen. De democratische rechtsgemeenschap zorgt dat de wetten niet door enkelingen gedicteerd worden of door vreemde mogendheden noch door de ideologieën of de “wetenschap” (virologen), en evenmin door het lobbywerk van multinationals en het grootkapitaal. Hier gaat het altijd om de rechtvaardige verhouding van mens tot mens, om overeenkomsten en contracten die zijn ingebed in door het parlement uitgevaardigde algemene regels van rechtvaardige verhoudingen tussen mensen. Hier is het gevoel voor rechtvaardigheid, dat gebaseerd is op het gevoel voor de gelijkwaardigheid van de ander, de enige toetssteen. Deze toetssteen bewaakt de proportionaliteit van te nemen maatregelen, beslissingen en wetten.
Cruciaal hier is dus de scheiding der machten: niet “de regering” maakt de wetten maar de burgers doen het zelf. De ministers beperken zich tot het uitvoeren van de beslissingen die door de burgers zijn genomen. 

'Democratie is om te koesteren'

'We moeten onze dierbare democratie en haar basisprincipes met aandacht koesteren.' Dat zegt Nicolay Dentchev, professor ondernemerschap en maatschappelijk verantwoord ondernemen aan de Vrije Universiteit Brussel. 

“Democratie staat centraal in onze samenleving. ….”Een zorgwekkend signaal is gekomen met het begin van de covid-19-crisis in het voorjaar van 2020….We mochten toen niet eens op een bank gaan zitten in de publieke ruimte…..Maar het is even zorgwekkend dat er beperkingen waren voor bezoekers van de publieke ruimte. De natuur, de stranden zijn van ons allen. Mensen zonder tuin en tweede verblijf werden beperkt in de mogelijkheid om de publieke ruimte te bezoeken, en beperkt in het gebruik van het openbaar vervoer... Het lijkt zorgwekkend, omdat het een politieke beslissing betreft, die buiten proportie is.

…..Democratie is gebaseerd op checks and balances. Dat kan onder meer gaan over eigendom en de scheiding der machten. We moeten onze dierbare democratie en haar basisprincipes met aandacht koesteren.

Samen met Meerdemocratie.nl in Nederland, Mehr-demokratie.de in Duitsland en Democracy International streven we naar een echte democratie die naam waardig. In een ware democratie kunnen, naast het  – al of niet gelote -  parlement, de burgers zelf wetsontwerpen indienen en die door het parlement of via referenda laten goed- of afkeuren. Zo heeft iedereen de mogelijkheid om via een gegarandeerd vrije en gelijke stem deel te nemen aan de wetsproductie. Zowel door hierin initiatieven te kunnen nemen als door erover te stemmen. Wanneer voorafgaand aan het referendum voldoende tijd wordt voorzien om voor- en tegenargumenten in een publiek debat aan bod te laten komen, dan kunnen burgers wel degelijk doordacht hun stem uitbrengen. Dat is pas echte democratie.

Sluit u aan bij Meer Democratie vzw en steun ons om dit mogelijk te maken. Onze acties zijn alleen mogelijk door mensen als u. Meer Democratie krijgt geen subsidie en de meeste private fondsen sluiten politieke doelstellingen uit. Help ons nog sterker te staan en word Vriend voor een maandbedrag dat u zelf kiest. Daarmee zorgt u dat we snel kunnen handelen en acties op langere termijn kunnen plannen. Maar ook met een eenmalige donatie helpt u onze acties vooruit!

Doneer nu

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden