'In een democratie moet ook de burger te vertrouwen zijn’

Mark Van de Voorde schrijft in Knack van 13-05-2021:

“De verantwoordelijkheid van de burger is doorslaggevend om de democratie draaiende te houden', schrijft Mark Van de Voorde. 'De democratie is immers gebouwd op een stilzwijgend contract van vertrouwen tussen burgers en staat.”….”Als de burger vaststelt dat de politieke bestuurders van land, regio of gemeente niet te vertrouwen zijn, kan hij nog altijd in het stemhokje andere bestuurders kiezen. Als daarentegen de overheid constateert dat een niet onbelangrijk deel van de bevolking, de voorschriften van volksgezondheid flagrant en opzettelijk negeert, kan ze helaas geen ander volk kiezen. De verantwoordelijkheid van de burger is dus doorslaggevend om de democratie draaiende te houden.”...

Vanwaar komt deze kloof tussen burger en overheid? Als we even nadenken betekent het, dat als er een “overheid” is, er ook een “onderheid” moet zijn. Dit laatste zijn dan de burgers. En hoe is nu de situatie in België?  Om de vijf jaar mogen wij, zijnde de “onderheid”, een andere “overheid” kiezen. Na de bestuurs installatie kunnen burgers op geen enkele wijze het beleid bijsturen of enig initiatief nemen. De waakhondfunctie van het volk en een echt feedbacksysteem ontbreekt dan ook totaal. De mogelijkheid om “verantwoordelijkheid” te nemen in het beleid is voor de burger zo goed als onbestaande. Men spreekt van “verantwoordelijkheid nemen” door de burger, maar in deze situatie is dit in feite blinde gehoorzaamheid aan de “overheid”. In een echte democratie liggen de kaarten heel anders, er is geen dichotomie tussen de “overheid” en de burgers. In een echte democratie hebben de burgers de mogelijkheid om via bindende referenda zelf hun samenleving vorm te geven en zaken op orde te stellen. Het “stilzwijgend contract van vertrouwen tussen burgers en staat” wordt inhoudsloos want zij zijn immers zelf de staat, het huidige “wantrouwen” tegenover “de politiek” verdwijnt dan sowieso, samen met de “overheid”, want de burgers besturen zichzelf. Het is het vertrouwen tussen de burgers onderling dat van belang is en dat zal kunnen groeien naarmate de directe democratie zich verder ontwikkelt.

Sluit u aan bij Meer democratie vzw en steun ons zodat we samen met u een echte democratie kunnen realiseren.

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden