Eis meer democratie: mail de kandidaat-politici

Eis meer democratie: mail de kandidaat-politici
BESTE KIEZERS,
ONZE ACTIE  'BURGERS PORREN POLITICI AAN' WERD NOODGEDWONGEN STOPGEZET.
WIJ ONTVINGEN BEHOORLIJK WAT E-MAILS VAN KWADE POLITICI DIE DE VOORBIJE DAGEN TWINTIG (EN MEER) E-MAILS ONTVINGEN IN HUN MAILBOX.
TAL VAN BURGERS MAAKTEN IMMERS GEBRUIK VAN ONZE AANPOR-LINK, WAARVOOR DANK!
HEEL WAT WELWILLENDE POLITICI GAVEN GEHOOR AAN DE ROEP VAN DE KIEZERS EN SPRAKEN EEN ENGAGEMENT UIT.
HELAAS IS NIET ELKE POLITICUS HIER EVEN BLIJ MEE. 
NA VERSCHILLENDE KLACHTEN EN DREIGEMENTEN VAN MISNOEGDE POLITICI ZIEN WIJ ONS GENOODZAAKT DEZE AANPOR-ACTIE STOP TE ZETTEN.
MAAR HET BEWIJST DAT - WANNEER BURGERS ZICH VERENIGEN EN VAN ZICH LATEN HOREN - DIT NIET ONOPGEMERKT VOORBIJ GAAT!

OP ZATERDAG 25/5 PUBLICEREN WIJ DE LIJST VAN POLITICI DIE EEN BELOFTE VOOR MEER DIRECTE DEMOCRATIE HEBBEN AFGELEGD.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naar aanloop van de regionale, federale en Europese verkiezingen op 26 mei verzoekt Meer Democratie alle kandidaat-volksvertegenwoordigers om zich, indien gekozen, te engageren voor 3 concrete plannen voor democratische vernieuwing. 

Roep de kandidaten op om deel te nemen
en stuur hen een email met één druk op de knop!

Hieronder vindt u een standaardmail. U kunt de e-mail en het onderwerp desgewenst zelf aanpassen.

Klik op uw kieskring (uw provincie),
en druk vervolgens op "Verzenden".

Uw e-mail wordt automatisch aan de kandidaten uit uw kieskring gestuurd!

 

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden