Meer Democratie lanceert 3 pledges voor échte burgerdemocratie naar aanloop van 26 mei | Meer Democratie

Meer Democratie lanceert 3 pledges voor échte burgerdemocratie naar aanloop van 26 mei

26 mei 2019: verkiezingen. De kandidaten kregen via e-mail de kans zich te engageren voor méér directe democratie en burgerparticipatie. 

Bekijk de gemaakte beloftes!

 • Op federaal niveau kunnen de kandidaten intekenen voor de wettelijke implementatie van het bindende referendum op initiatief van burgers; een gelote burgerraad (in navolging van het Ostbelgien model) en een betere petitiewetgeving. Men kan ook een eigen initiatief formuleren.

  Resultaten federale bevraging/pledge

   

 • Op regionaal/Vlaams niveau engageert men zich voor de wettelijke implementatie van het (consultatieve) referendum; een meer burgervriendelijke petitiewetgeving en het burgerbudget. Ook hier kan men een eigen initiatief aanbrengen. 

  Resultaten Vlaamse bevraging/pledge
   

 • De Europese pledge voeren we uit samen met onze partnerorganisatie Democracy International. Verzochte toezegging: de organisatie van nationale en Europese burgerpanels over de democratische toekomst van Europa. De uitkomsten moeten in wetgeving worden uitgewerkt met aansluitend een referendum over de eindresultaten.

  Resultaten Europese bevraging/pledge

Onze conclusies

Het aantal intekeningen bedraagt 244 (158 intekeningen voor het Vlaamse niveau, 68 voor het federale niveau en 18 voor het Europese niveau)

Dit is een heel pak minder dan de vorige pledge die Meer Democratie lanceerde naar aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen: toen tekenden meer dan 5435 kandidaten onze pledge.

Burgers porren kandidaten aan 

U moet weten dat de intekeningen aanvankelijk met mondjesmaat binnen liepen.

Daarom zetten we uiteindelijk een tandje bij en deden we een beroep op de kiezers. Aan de burgers werd de mogelijkheid geboden om via één druk op een link alle kandidaten uit hun kieskring een ‘aanpormail’ te sturen. Zo werden de kandidaten aangemoedigd een belofte af te leggen: werk maken van méér burgerdemocratie tijdens de volgende legislatuur.

Deze actie was bijzonder succesvol: meteen schoot het aantal engagementen de lucht in! Voelden de kandidaten de hete adem van de burgers? Sommige kandidaten kregen tientallen e-mails in hun mailbox.

Dit viel niet bij iedereen in goede aarde. Wij ontvingen nogal wat kwade e-mails van (kandidaat-)politici die werden overstelpt met aanporverzoeken. Na verschillende klachten/dreigementen zagen wij ons genoodzaakt deze actie - vroegtijdig te beëindigen. 

Duiding van de resultaten op federaal niveau

Op federaal niveau lieten de traditionele rechtse partijen (én sp.a) de pledge geheel links liggen. Enkel Groen en PVDA tekenden in, al bleek dit geen stormloop. 

Partijen die weinig tot geen engagementen deden: sp.a, CD&V, open VLD, N-VA en Vlaams Belang.

Vooral de kleine, nieuwe en/of niet-traditionele partijen tekenden in via hun lijsttrekker: de Piratenpartij, partij PRO en de BUB.

Duiding van de resultaten op Vlaams niveau

Op het Vlaamse niveau zijn duidelijk andere trends merkbaar. 

Op dit lagere echelon staan de traditionele partijen wat meer open voor de directe democratie.

Groen: 59
Vlaams Belang: 40
Open VLD: 24 
PVDA: 8

Ook de kleine, niet-traditionele en/of nieuwe partijen – de Burgerlijst, de Piratenpartij, partij Pro en de Coöperatie – tekenden in. 

Bengelen helemaal achteraan het peleton: N-VA, sp.a en CD&V.

Een vuistregel lijkt wel:

 • hoe hoger het bestuurlijke echelon, hoe kleiner de goesting in directe democratie (hier weegt de wurgende partijdiscipline duidelijk door)
 • hoe lager het bestuurlijke echelon, hoe groter de keuze- en bewegingsvrijheid van de kandidaten

Duiding van de resultaten van de Europese pledge

18 Belgische europarlementariërs tekenden de pledge, waarvan 12 door Groen/Ecolo, gevolgd door Volt Europa (5) en sp.a (1).

 

Zelf actie ondernemen? Teken de Petitie 'Laat de burgers beslissen via referenda' hier!