‘Is er dan geen vaccin dat de Belgische politiek van de particratische ziekte kan genezen?’

Reeds lang weten we dat het parlement niet echt verkozen wordt door de burgers maar door de partijbureaus zelf. Hoe moet dit nu precies worden begrepen? De burgers hebben namelijk geen inspraak in de samenstelling van de kieslijsten. In het parlement zitten dus partijvertegenwoordigers en geen ‘volksvertegenwoordigers’! Ons leven wordt in feite beheerst door wetten gemaakt door een handvol mensen, wiens parlementair stemgedrag onder directe controle staat van de partijhoofdkwartieren en dus niet van de mensen die zij zogezegd vertegenwoordigen, met name de burgers. Door dit systeem van dwangmandatering, kunnen we ook niet als burgers de wetsvoorstellen laten formuleren of de wetten invoeren die we echt wensen voor een goed bestuur van de samenleving. We leven dan ook in een 'particratie' en niet in een democratie!

Tot deze heldere diagnose komen ook Wouter Wolfs en Britt Vande Walle in Knack van 22-02-2021: 

'Is de ziekte van de particratie ongeneeslijk?

“...'Een eenvoudig medicijn is niet voorhanden.'... De ziekte van de particratie is ondertussen algemeen bekend: de partijhoofdkwartieren nemen de beslissingen en van parlementsleden wordt niet te veel eigen initiatief verwacht…. Particratie lijkt ondertussen onlosmakelijk verbonden met onze politieke cultuur. Het is net zo Belgisch als friet, chocolade en Kuifje. ...Is er dan geen vaccin dat de Belgische politiek van de particratische ziekte kan genezen? Een eenvoudig medicijn is niet voorhanden; een lang en intensief revalidatieproces lijkt noodzakelijk”.

Als oplossing stellen de auteurs voor om “de parlementsleden de ondersteuning te geven waar ze recht op hebben en kan het parlement een volwaardig tegenwicht bieden tegen de ministeriële kabinetten.”

Bij Meer Democratie vzw stellen we ons ook de vraag: hoe kan je het hermetisch gesloten politieke apparaat openbreken? Dit kan door het mogelijk maken van een referendum op volksinitiatief en mogelijks door een ‘geloot’ parlement dat natuurlijk een ‘echte’ vertegenwoordiging van het volk kan betekenen. Eveneens kunnen de burgers via een bindend referendum op burgerinitiatief corrigerend inwerken op de politieke besluitvorming. Dan verliezen de partijen weliswaar aan betekenis, maar dan kan de particratie overwonnen worden.

Sluit u daarom aan bij Meer Democratie vzw en steun ons om dit mogelijk te maken.

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden