Er dreigt betonrot in het huis van de democratie: ‘Het Vlaams Parlement wordt meer en meer een praatbarak’

Zelfs binnen de meerderheid klaagt men over de afwezigheid van de scheiding der machten in het parlement.

“Debatten die alle kanten uitschieten en steeds minder ruimte voor wetgevend werk: Open VLD hekelt vanuit de meerderheid hoe het Vlaams Parlement zichzelf overbodig maakt”..., bericht Jan-Frederik Abbeloos in De Standaard van 20-03-2023.

“De regering domineert het parlement zodanig dat volksvertegenwoordigers eigenlijk het volk niet meer kunnen vertegenwoordigen. Daardoor herkennen burgers zich niet meer in hun politici”. ( Willem-Frederik Schiltz)

In principe vertegenwoordigt het parlement de wetgevende macht, maar die kerntaak geeft het steeds meer uit handen aan de ­regering – nochtans in principe de uitvoerende macht.

Tijdens de laatste volledige ­regeerperiode (2014-2019) leverde het parlement nog een kleine tweehonderd voorstellen af, de regering stelde daar ruim vierhonderd ontwerpen tegenover. Daarbij komt dat de ontwerpen door de regering bijna altijd worden goedgekeurd, terwijl minder dan de helft van de parlementaire voorstellen effectief tot een decreet leiden. De strikte partijtucht reduceert de meerderheidsfracties tot applausmachine van de regering.

Het wordt dus hoog tijd dat de burgers het woord nemen en de scheiding der machten bewaken.
Het groeiend kiezers- en verkiezingsbedrog van alle partijen vervreemdt hen steeds meer van de burgers. Welke waarde heeft onze stem nog, als alles gebeurt in functie van de carrièreplanning van enkele geselecteerde partijgetrouwen, en programma's alleen dienen om aan de macht te komen en nadien in de prullenmand verdwijnen?

In een echte democratie is dit totaal anders, want daar bepalen de mondige burgers zelf de regels en maken ze zelf de wetten. Dit kan in de praktijk door referenda op burgerinitiatief. De taak van de regering is niet om de vormgeving van de samenleving te doen in de plaats van de burgers. De overheid dient mee te zorgen dat de creatieve ideeën voor deze vormgeving uit de ‘constituerende individuen’ kan stromen naar de rest van de gemeenschap. De ‘overheid’ wordt dan ‘middenheid’, met minder macht en met meer dienstbaarheid. Er is wel een voorwaarde om de gezamenlijke vormgeving tot een succes te maken: de samenleving moet zo ingericht worden dat de creatieve ontmoeting van de burgers onder elkaar wordt ondersteund. Dat is wat echte democratie wil doen.

Cruciaal hier is dus de scheiding der machten: niet “de regering” maakt de wetten maar de burgers doen het zelf. De ministers beperken zich tot het uitvoeren van de beslissingen die door de burgers zijn genomen.

Hoe gaat democratie praktisch in zijn werk?

Sluit u aan bij Meer Democratie vzw en steun ons land democratischer te maken. Onze acties zijn alleen mogelijk door mensen als u. Meer Democratie krijgt geen subsidie en de meeste private fondsen sluiten politieke doelstellingen uit. Help ons nog sterker te staan en word Vriend voor een maandbedrag dat u zelf kiest. Daarmee zorgt u dat we snel kunnen handelen en acties op langere termijn kunnen plannen. Maar ook met een eenmalige donatie helpt u onze acties vooruit!

Doneer nu

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden