Flashberichten Februari 2023

 

De burger wordt best opnieuw wat meer in het centrum van onze democratie geplaatst

De burger wordt best opnieuw wat meer in het centrum van onze democratie geplaatst, schrijft Bram Verschuere (Ugent) in Knack van 09-02-2023.

Steeds meer mensen zijn kwaad op de overheid en de politiek. Er is altijd wel iets waarom ze boos kunnen zijn.  Een simpele verklaring voor dit groeiende ongenoegen is er niet. Toch kan gesteld worden dat de diepere onvrede berust op het gebrek aan medezeggenschap van de burgers. Lees meer...

 

Manifestaties en betogingen

“Voor het eerst meer dan 1000 betogingen per jaar in Brussel” blokletterde De Standaard in februari 2020. Het aantal betogingen neemt al een tiental jaren toe. Het gaat hier telkens om ongenoegen van (heel) veel mensen over het gevoerde beleid en vooral over de consequenties die de mensen moeten dragen ten gevolge van beslissingen die over hun hoofden worden genomen. Lees meer...

 

Lokale partijen ruiken hun kans bij gemeenteraadsverkiezingen in 2024

Ondanks protest van verschillende politicologen werd de opkomstplicht bij lokale verkiezingen afgeschaft. Hun argumenten voor opkomstverplichting of stemplicht vinden hun oorsprong in de terechte bezorgdheid over de betrokkenheid van de individuele burger, over de uitholling van de democratie. Lees meer...

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden