Flashberichten Januari 2021 | Meer Democratie

Flashberichten Januari 2021

Date & Time: 
08-01-2021

 

Nieuwe lockdown of niet? In Zwitserland beslist een referendum

Zwitserland zal in juni een referendum houden over de vraag of de regering nog wel de macht krijgt om nationale lockdowns af te kondigen. De volksraadpleging is legitiem. Ze kan plaatsvinden omdat er woensdag een petitie met 86.000 handtekeningen werd ingediend.

Nina Dillen in Business AM 17-1-2021

 

Een vaccin tegen verkiezingskoorts

De federale regering wil de burgers nauwer betrekken bij de politiek door te experimenteren met nieuwe vormen van participatie zoals ‘burgerkabinetten of gemengde panels in de schoot van de Kamer waar zowel parlementsleden als door loting geselecteerde burgers deel van uitmaken’. Lees meer...

 

Minister Verlinden wil dat politie meer grip krijgt op nieuwe protestbewegingen

De federale politie zal acties van nieuwe protestbewegingen gestructureerd in kaart brengen. De bewegingen én individuen erachter zullen ook onder de loep genomen worden. Dat voornemen staat in de beleidsnota van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V). Lees meer...

 

Een klimaat van wantrouwen verziekt de samenleving

“Covid-19 bestrijden zonder democratische rechten uit te hollen: het kan en het moet. De pandemie mag geen excuus zijn om bepaalde vrijheden blijvend in te perken.” Dat schrijven dertig ondertekenaars in een brief aan De Standaard van 13-01-2021. Zij stellen een willekeurig optreden vast: Lees meer...

 

Nieuwjaarsbrief 2021

Het was voor iedereen en zeker ook voor de NGO's, een bewogen jaar. Zo ook voor Meer Democratie.

Nadat we door omstandigheden moesten afscheid nemen van onze enige medewerker zijn we met frisse moed op zoek gegaan naar nieuwe medewerkers en vrijwilligers. Lees meer...

 

Wat is “democratie”

Het begrip “democratie” is zwaar vervuild. Vele regeringen noemen zich ‘democratisch’ omdat zij zijn samengesteld door de ‘verkozenen’ des volks. Ons leven wordt beheerst via wetten gemaakt door een handvol mensen, die zich 'volksvertegenwoordigers' noemen, maar van wie helaas het stemgedrag in het parlement onder directe controle staat van de partijhoofdkwartieren en niet de mensen die zij dienden te vertegenwoordigen via hun eigen kritische mening. Lees meer...

 

Democratie, of de kunst van het falen

“Anders dan dictaturen vegen democratieën maatschappelijke problemen niet onder de mat, meent Chams Eddine Zaougui.” (De Standaard – 11-01-2021) Lees meer...

 

Zo vader, zo zoon: kwaliteitslabel of democratisch deficit?

Ze roepen herinneringen op aan een erfelijke aristocratie, maar toch blijven politieke dynastieën onuitroeibaar. België scoort slechter dan gemiddeld. (Bart Brinckman – De Standaard 06-01-2020). Lees meer...