Geef de kiezer het recht op verkiezingen

“Het is tijd dat de burgers bij politiek falen nieuwe verkiezingen kunnen afdwingen.” schrijft Renaat hoop in De Standaard, en: ..”Anderhalf jaar geleden riepen tientallen academici de politici op om onze grondwet aan te passen omdat die volgens hen ‘hopeloos verouderd’ is (zie ‘De grondwet is aan een update toe’, DS 14-2-2019). Een maand later sloot huidig Kamervoorzitter Patrick Dewael zich aan bij die oproep, niet voor een nieuw communautair rondje maar wel om onze rechten en vrijheden als burger sterker te maken en ‘meer democratische inspraak te voorzien’ (zie ‘Wij, het volk, nemen de grondwet in handen’, DS 19-3-2019).” Daarna doet hij een heel concreet voorstel tot wijziging van onze grondwet, vanuit de vaststelling dat de burger steeds machteloos aan de kant staat wanneer zijn verkozen vertegenwoordigers hun mandaat niet gebruiken waarvoor het eigenlijk bedoeld is (bv. een regering vormen). ...”dan zou de mandaatgever zijn mandaat toch onmiddellijk (‘ad nutum’, zoals juristen dit fenomeen kennen) moeten kunnen herroepen, in plaats van lijdzaam te moeten wachten tot het verstrijken van de voorziene mandaatperiode.”

“Eenvoudiger gezegd: in omstandigheden waarin hij het noodzakelijk acht, zou de kiezer zelf nieuwe verkiezingen moeten kunnen afdwingen. Hij is immers de werkelijke en enige soeverein in een democratie. Wanneer zijn dienaars falen of geconfronteerd worden met onverwachte omstandigheden, dan moet hij toch kunnen ingrijpen en het laken terug naar zich toetrekken?”

Dan zou men in de grondwet kunnen voorzien dat “bij het verzamelen van x aantal handtekeningen van burgers (we willen ook niet iedere week verkiezingen), het parlement van rechtswege ontbonden wordt en er nieuwe verkiezingen worden georganiseerd.”

Renaat Hoop in De Standaard  31-08-2020

Voor Meer democratie is dit al een flinke stap in de goede richting. Maar om de eerder genoemde soevereiniteit van de burger echt te realiseren zou in de grondwetsherziening moeten worden gestipuleerd dat de macht bij de bevolking ligt en niet bij “de Natie” (Art. 33). Dat de bevolking zelf wetsvoorstellen kan indienen die door het parlement moeten worden behandeld, en zo niet zelf via een door de bevolking geïnitieerd referendum hierover kunnen stemmen. Dan pas zijn de burgers soeverein en moeten ze niet machteloos toezien hoe “de verkozenen” hun beloftes met voeten treden. In een echte democratie hebben de burgers het laatste woord. Sluit u aan bij Meerdemocratie.be om dit mogelijk te maken, zodat de kiezer niet alleen “recht heeft op verkiezingen” maar bovenal recht heeft om, onafhankelijk van de “verkozenen”, zijn eigen wetten te maken en te stemmen.

Bron: https://www.standaard.be/cnt/dmf20200830_97678665

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden