Hervorm de democratie

“We juichen te veel over de democratie. De beste manier om haar te beschermen is haar te hervormen, maar dat doen we te weinig” schrijft Fouad Gandoul in De Tijd (07-10-2022) ”….De gevaren voor de democratie komen van twee kanten. Er zijn ernstige gebreken in de machinerie van de democratische politiek, in België de verlammende werking van de particratie, de uitgeklede werking van de parlementen, de almacht van de partijvoorzitters en de talrijke institutionele ongerijmdheden. Ook de burgers zelf zijn een bedreiging door hoe ze burgerschap begrijpen en uitoefenen.”

Robert Michels' ijzeren wet van de oligarchie...” stelt dat alle organisatievormen, democratisch of autocratisch, onvermijdelijk oligarchisch worden. De macht is dan in handen van een kleine groep mensen die behoren tot een bevoorrechte klasse of stand.” Wij zullen ernstig moeten nadenken over hoe we de almacht van de particratie, een fundamenteel probleem voor de correcte werking van onze democratie, kunnen doorbreken. ….”Vooral de burger zal zijn rol moeten spelen. De druk op de politiek om te veranderen komt er niet vanzelf. Ik geloof niet in een lotsbestemming waar we sowieso naartoe gaan, ik geloof daar wel in als we niets doen.”

Wat staat ons burgers nu te doen? De macht terug aan de bevolking geven via een referendum op burgerinitiatief. Maar hiertoe moet Art. 33 van de Belgische grondwet worden gewijzigd. Dit artikel verhindert het ontplooien van een echte democratie, die gebaseerd is op gelijkwaardigheid van alle burgers, en waar het volk soeverein is. Dit wil zeggen dat alle macht aan de verzameling van burgers behoort en er boven hen geen enkele hogere macht  staat. Dit is in België niet het geval want in art. 33 van de Belgische grondwet staat: ‘Alle machten gaan uit van de NATIE. Zij worden uitgeoefend op de wijze door de grondwet bepaald.’ Wie is die natie dan? Dit staat verder in Art. 42 uitgelegd: “De leden van beide kamers vertegenwoordigen de Natie en niet enkel degenen die hen hebben verkozen”. Met andere woorden, de macht wordt niet uitgeoefend door de gelijkwaardige burgers, maar door de leden van de kamer waarvan we ondertussen weten dat het partijsoldaten zijn. Daarom moet artikel 33 van de Belgische Grondwet: ‘Alle machten gaan uit van de NATIE’  worden gewijzigd in: ‘Alle machten gaan uit van het Belgische VOLK (Burgers). Zij oefent haar soevereiniteit uit via haar vertegenwoordigers en d.m.v.  het Bindend Referendum op Volksinitiatief.'

Meer Democratie vzw voert actie om, via deze grondwetswijziging, bindende referenda op volksinitiatief mogelijk te maken. Beste medeburger, sluit u bij ons aan en doe met ons mee om dit te realiseren!

Doneer nu

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden