Het huidige partijsysteem ondergraaft de democratie

De Belgische politieke partijen zijn met een vermogen van 156,8 miljoen euro rijker dan ooit . De partijdotaties waren ooit bedoeld om de democratie te beschermen maar nu doen ze het omgekeerde, aldus professor bestuurskunde Bram Verschuere (UGent). Partijen krijgen overheidssteun, om, zoals oorspronkelijk bedoeld was, ze niet vatbaar te maken voor belangenvermenging en beïnvloeding via giften, door grote bedrijven of andere kapitaalkrachtigen. Maar wie dit verder onderzoekt komt regelrecht op antidemocratische praktijken uit. Wat wij al veel langer wisten en vaak naar buiten brachten wordt nogmaals duidelijk gesteld in De Standaard van 28-07-2022: ‘Het huidige partijsysteem ondergraaft de democratie’  

In een interview met Matthias Verbergt stelt professor bestuurskunde Bram Verschuere (Ugent.): “...Maar de steeds stijgende rijkdom van partijen wijst op het totale gebrek aan verantwoording. Elke andere middenveldorganisatie die subsidies krijgt, moet in detail aantonen welk publiek belang ze ermee dient. Bij politieke partijen ontbreekt elk controlemechanisme.”…”‘Nu gaat er te veel geld naar het inlepelen van boodschappen via propaganda, in plaats van naar de studiedienst. ... Ze gebruiken hun middelen ook om nog meer geld te verwerven, via beleggingen en vastgoed. Er is nood aan een tegenmacht voor de partijen.”

Maar het ergste is toch wel dat de macht van de partijvoorzitters immens is. ...”Ze bepalen via lijstvorming grotendeels wie in het parlement komt, ze duiden de ministers aan. Ze fluiten nu zelfs openlijk ministers en akkoorden van hun eigen regering terug, zoals gebeurde bij de pensioenhervorming. Het parlement controleert de regering, maar dat is in België theorie.”….”‘Belgische partijen zijn extreem centraal georganiseerd. Er is amper ruimte voor intern debat en dissidentie. ... Het huidige partijsysteem ondergraaft de democratie. De partijen zetten een rem op de ontwikkeling van goed bestuur en verdedigen zo het status quo. Er wordt geen enkele beslissing meer genomen die naam waardig. Zoals het nu functioneert, is ons partijsysteem niet meer uitgerust om beleid en bestuur geregeld te krijgen.” 

De partijdotaties worden betaald met ons belastingsgeld, en dit geld gebruiken de partijen slechts om zichzelf in stand te houden en niet om de bevolking te dienen . Belgische partijen zien vermogen groeien tot 120 miljoen euro (Apache) . Daarbovenop komt nog dat zij via hun verkiezingspropaganda de bevolking allerhande loze beloftes voorspiegelen.  Partijen houden grote operatie oppotten richting clash in 2024 .  Deze propaganda werkt bovendien nog polariserend: links - rechts, socialistisch – liberaal….Belastingsgeld dat gebruikt wordt om de bevolking te polariseren in plaats van te verbinden! Kan het nog perverser?

“Wat is het alternatief?” vraagt Matthias Verbergt aan professor Bram Verschuere. “Er is geen pasklaar antwoord. Burgerparticipatie kan deels een tegenmacht bieden,”... antwoordt hij.

Ook bij Meer Democratie hebben wij ons de vraag gesteld “Wat is het alternatief?”: Wat is de nieuwe manier van aan politiek doen? Dit kan in een echte democratie waar wij burgers allemaal het laatste woord hebben. Hoe organiseer je dat? Door directe democratie met een geloot parlement en referenda op burgerinitiatief. De burgers zelf kunnen (naast het parlement) wetsontwerpen indienen en door het parlement of via referenda laten goed- of afkeuren. Partijen worden dan overbodig. De partijfinanciering valt weg, de vrijgekomen budgetten kunnen dienen voor het organiseren van publieke debatten waar nieuwe ideeën zich kunnen ontwikkelen en waar alle burgers aan kunnen participeren. Ook het opzetten van de daarop volgende referenda kan hiermee worden gefinancierd. Sluit u dus aan bij Meer democratie. Wij zijn een beweging voor het mogelijk maken van directe democratie. Meer democratie vindt dat de keuze tussen links en rechts, socialistisch of liberaal niet relevant is. De keuze is: particratie of democratie!

Doneer nu

Blijf op de hoogte!

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden