Hoe ziek maakt de politiek?

In de Wetstraat zou een toxische sfeer heersen. De krant De Standaard van 29-09-2023  vermeldt uitspraken van Zuhal Demir, Egbert Lachaert, Conner Rousseau die aantonen dat er in de Wetstraat een ziekmakende sfeer heerst. En de dochter van Assita Kanko, Axelle Kanko, zegt in Humo dat politiek toch vooral ‘ruziemaken’ is. Minister Annelies Verlinden (CD&V) is misschien nog het strengste voor haar beroepsgroep: ‘Eigenlijk zou deze stiel de mooiste moeten zijn die er is. Samen een samenleving bouwen. Maar de hardheid, ondankbaarheid en eenzaamheid zijn enorm.’ Ook Alexander De Croo (Open VLD) excuseerde zich in de open brief voor ‘politici die liever ruziemaken dan met elkaar samenwerken’. En ja, dat ging ook bij De Croo over hoe politici met elkaar omgaan. ‘Dikwijls veel te hard’, erkende de premier, die zich excuseerde voor de fouten die hij daarbij zelf maakte.

De politici zelf beginnen blijkbaar zich te ergeren aan de kwalijke kanten van ons particratisch stelsel. In het partijensysteem zoals wij dat kennen zit het strijdmodel diep ingebakken. De verschillende partijen gunnen elkaar niet het licht in de ogen, geen wonder dat er in de Wetstraat een ziekmakende sfeer heerst. Tel daar nog bij dat “beroepspolitici” vaak meer aan hun eigen carrière denken dan aan het dienen van de burger. Ellebogenwerk, afgunst en ruzie leiden dan tot een toxische sfeer.

In een directe democratie is dat totaal anders. In een echte democratie zijn het de vrije burgers zelf die hun samenleving vorm geven en niet partijen of politici, ook al zijn deze laatsten aan de macht gekomen door verkiezingen. In een echte democratie zijn het vrije gelijkwaardige burgers die via een vrije en gelijke stem hun beslissingen nemen en de wetten bepalen. De democratische rechtsgemeenschap zorgt dat de wetten niet door enkelingen – de partijgebonden politici - gedicteerd worden. Hier zijn partijbelangen en persoonlijke carrières van geen tel, want uiteindelijk hebben de burgers het laatste woord. Om dit te realiseren is het nodig dat bindende referenda op burgerinitiatief mogelijk zijn. Want via deze referenda kunnen de burgers de politici corrigeren als hun beslissingen als onrechtvaardig worden aangevoeld. Met andere woorden, het zijn de burgers zelf die het laatste woord hebben. Wanneer zij hun samenleving, via bindende referenda, zelf kunnen vorm geven zal het democratische bewustzijn van de bevolking groeien en krachtiger worden.

Lees hiertoe Hoe gaat democratie praktisch in zijn werk?

Samen met Meer Democratie.nl in Nederland, Mehr-demokratie.de in Duitsland en Democracy international streven we naar een echte democratie die naam waardig. In een ware democratie kunnen, naast het – al of niet gelote - parlement, de burgers zelf wetsontwerpen indienen en die door het parlement of via referenda laten goed- of afkeuren. Zo heeft iedereen de mogelijkheid om via een gegarandeerd vrije en gelijke stem deel te nemen aan de wetsproductie. Zowel door hierin initiatieven te kunnen nemen als door erover te stemmen. Wanneer voorafgaand aan het referendum tijd wordt voorzien om voor- en tegenargumenten in een publiek debat aan bod te laten komen, dan kunnen burgers wel degelijk overdacht hun stem uitbrengen. Dat is pas echte democratie.

Doneer nu

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden