Kies, maar kies met mate

In plaats van een publiek politiek debat wordt het debat – of is het koehandel? – achter de coulissen gevoerd, weg van de burgers. En wat krijgen de burgers in de plaats? Marketing! Groter kan de minachting voor de burgers niet zijn.

In De Standaard van 09-06-2021 schrijft Marc Reynebeau:

“Omdat ze de kiezer niet meer vertrouwt, ruilt de Vlaamse coalitie het open debat in voor de politieke marketing … De Wever ging op de Nederlandse radio nog verder. In zijn voorstel wil hij het politieke debat verschuiven, van het publieke forum naar ‘de coulissen’, de partijpolitieke achterkamertjes. Want, zegt hij, op de publieke bühne vervallen politici toch maar in ‘profilering’, alsof het hen ontbreekt aan zin voor het open democratische debat. Daarom is het beter om dat debat aan de grote mensen in die coulissen over te laten. Daaruit spreekt veel wantrouwen in de kwaliteit van de politieke klasse. Zijn vertrouwen in de kiezer is nog geringer: die basket of deplorables zou niet in staat zijn om het verschil te zien tussen stemmingmakerij en een aanbod van politiek leiderschap...” “Politici moeten naambekendheid opbouwen, een merk worden. Wat ze ideologisch willen, doet er niet toe.”..”reclame, anders dan het publieke debat, is slechts eenrichtingsverkeer, zonder ruimte voor dialoog of weerwoord. Kiezers moeten immers niet langer worden overtuigd, fan zijn volstaat.”

Blijkbaar groeit het monster van de particratie steeds verder aan en streeft men ernaar de mensen verder monddood te maken. Daarom blijven wij bij Meer Democratie vzw steeds maar herhalen dat het zo hoogdringend is om een democratie te installeren, waar de burgers bij de politieke beslissingen het laatste woord hebben. Hoe kunnen we nu de democratie installeren? In de praktijk betekent democratie dat de burgers de mogelijkheid moeten hebben om via zelf ingediende/opgestelde wetsvoorstellen te bepalen hoe ze hun samenleving vorm willen geven. Hoe kan je het hermetisch gesloten politieke apparaat openbreken? Bijvoorbeeld via het democratisch instrument van een referendum op volksinitiatief en mogelijks door een ‘geloot’ parlement dat een ‘echte’ vertegenwoordiging van de burgers kan betekenen. Dan verliezen de partijen aan betekenis en kan de particratie overwonnen worden.

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden