Massale burgerbevraging – Regering in zee met adepten burgerparticipatie

Regering plant online bevraging van ‘alle burgers’ over staatshervorming. De thema’s bevatten een hele reeks politiek gevoelige vragen. De burger zal zich o.a. kunnen uitspreken over de ‘algemene beginselen van de bevoegdheidsverdeling’ en over de mate van burgerparticipatie. Eveneens over de rechten en vrijheden die opgenomen zijn in de grondwet en over de werking en samenstelling van het Grondwettelijk Hof. De contouren van de bevraging stelde de regering op in samenspraak met een nieuw tienkoppig wetenschappelijk comité met daarin vooral grondwetsspecialisten, politicologen en specialisten burgerparticipatie, w.o. Yves Dejaeghere, politicoloog en directeur van de ngo FIDE, en Cato Léonard: experte deliberatieve democratie, beiden betrokken bij G1000.  Sommige experts hadden graag wat verdergaande stappen gezien. Maar Cato Léonard is tevreden. ‘Bijna tweehonderd jaar nadat België de meest vooruitstrevende grondwet gekregen heeft, zetten we de stap naar het betrekken van de burger bij het beleid. Dit is een eerste stap, maar Rome is ook niet in een dag gebouwd.’ (Matthias Verbergt voor De Standaard van 09-08-2021) en Regering gaat in zee met adepten burgerparticipatie

Volgens Meer Democratie vzw is dit een kans om voorstellen te doen rond directe democratie, vooral het aanpassen van de grondwet om een bindend referendum op volksinitiatief toe te laten. Hiertoe heeft Meer Democratie vzw reeds belangrijke input klaar. Sluit u bij ons aan en steun ons om een echte democratie te installeren.

 

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden