Monster der particratie laat zich niet temmen?

“Het Belgische politieke systeem kan voorlopig niet functioneren zonder de almacht van de partijen. Voorstellen rond politieke vernieuwing blijven morrelen in de marge” schrijft Bart Brinckman in De Standaard van 05-05-2021. ...”Van parlementsleden wordt immers verwacht dat ze het partijstandpunt verdedigen.” … “Het voorstel van Lachaert laat de democratische stem doorwegen: wie de meeste kiezers heeft, gaat naar Brussel...Dat degradeert op het eerste gezicht het belang van de hoofdkwartieren bij de lijstvorming...Ongetwijfeld leidt dit bij verkiezingen tot enkele verrassingen, maar het effect op de particratie blijft uiterst cosmetisch. De volksvertegenwoordigers blijven hoe dan ook netjes in het gareel lopen.”

Hoe kunnen we de particratie temmen en overwinnen? Volgens Meer Democratie vzw kan dat door het invoeren van directe democratie. Dit houdt in dat de burgers zelf wetsvoorstellen kunnen indienen en zo nodig er ook, via referenda, zelf over stemmen. Eveneens moet de mogelijkheid bestaan dat door de regering/parlement uitgevaardigde wetten die door de burgers als onrechtvaardig worden ervaren, via referenda, kunnen worden teruggeroepen of gecorrigeerd. Hoe reduceer je de greep van de partijen op de parlementsleden? Als het parlement is samengesteld uit “gelote” burgers smelt de particratie als sneeuw voor de zon…

Sluit u aan bij Meer Democratie vzw en steun ons zodat we dit samen met u kunnen realiseren.

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden