Jongeren zijn gefrustreerd dat het niet of amper vooruit gaat

De negatieve perceptie die rond de partijpolitiek hangt neemt hand over hand toe. Er is nood aan een complete ommekeer in de politiek. Dit wisten we al langer maar vooral bij de jongeren treedt dit des te scherper naar voor. De vertrouwenscijfers zijn bij hen dramatisch laag. Vooral de jongeren binnen de partijen geven aan dat in de meeste partijen de commandolijnen strakker zijn dan ooit. Zelfs op partijcongressen is publieke dissidentie vanuit de jongeren onmogelijk geworden. Is dit niet een teken aan de wand dat de partijpolitiek heeft afgedaan? Dat we naar een “democratie” moeten gaan en de “particratie” zo snel als mogelijk moeten verlaten?

Daarom blijven wij bij Meer Democratie vzw steeds maar herhalen dat het zo hoogdringend is om een democratie te installeren, waar de burgers bij de politieke beslissingen het laatste woord hebben. Het zijn dan de burgers zelf die vanuit hun rechtvaardigheidsgevoel beslissend kunnen ingrijpen in de politiek.

Hoe kunnen we nu de democratie installeren? In de praktijk betekent democratie dat de burgers de mogelijkheid moeten hebben om via zelf ingediende/opgestelde wetsvoorstellen te bepalen hoe ze hun samenleving vorm willen geven. Bijvoorbeeld via het democratisch instrument van een referendum op volksinitiatief en mogelijks door een ‘geloot’ parlement dat een ‘echte’ vertegenwoordiging van de burgers kan betekenen. Dan verliezen de partijen aan betekenis en kan de “particratie” overwonnen worden.

Pak uw stem terug en steun Meer democratie vzw om een echte democratie mogelijk te maken.

'Jongeren zijn gefrustreerd dat het niet of amper vooruitgaat' 

“Jordy Sabels, covoorzitter van Jong Groen, verloor vorige week even zijn geduld. ‘Ik kan het echt niet meer opbrengen om ministers of regeringen te verdedigen’, tweette hij. ‘Geen enkele meer. Er is nood aan een complete ommekeer in de politiek. De huidige generatie kan dat niet. Dat is al lang duidelijk’.” Schrijft Filip Rogiers in De Standaard van 07-02-2022.

“...‘Veel jongeren voelen aan dat de politiek op haar tandvlees zit.’...De urgentie is groot, de dagjespolitiek te traag, het resultaat te mager. ‘Er is ontgoocheling over de berg die muizen baart’, zegt politicoloog Carl Devos (Ugent)….Ook de politieke vernieuwing blijft steken. Het regeerakkoord van Vivaldi is ter zake zeer ambitieus, maar daar is tot nu toe nog niets van in huis gekomen.’...Philippe Nys, sinds eind vorig jaar voorzitter van Jong VLD, heeft het over een algeheel malaisegevoel. ‘Het partijpolitieke apparaat zit in een fuik. Iedereen beseft dat het zo niet verder kan, maar men kijkt naar elkaar en zit vast.”

Doneer nu

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden