Politieke landschap – alliantie in het centrum?

De politieke partijen verliezen hun leden, de centrumpartijen verliezen daarnaast ook meer en meer stemmen. Zij blijven rond de 10 procent kiezers schommelen. En toch hebben partijen en partijvoorzitters veel macht. Ook de partijfinanciering blijft royaal. De partijen vragen zich af of het niet beter is de krachten te bundelen in plaats van allemaal klein te blijven.

‘Ik blijf erbij dat we moeten nadenken over een bredere beweging’ zegt Bart Tommelein aan De Standaard. Bijna alle partijen willen tegenwoordig een beweging zijn. Is dit gebrek aan leden en aan vertrouwen bij de mensen geen teken aan de wand dat de partijpolitiek heeft afgedaan? 

Maar de partijen willen zich kost wat kost in stand houden, desnoods via allianties. Er wordt zelfs aangestuurd op het ontstaan van twee grote blokken, centrumlinks en centrumrechts, op langere termijn. Deze evolutie werkt de polarisatie weer in de hand. Want ook hier moeten de partijen in de “blokken” stemmen winnen en dit kan alleen maar door demagogie en niet na te komen beloftes. Hoe kunnen de burgers dan nog objectief kiezen voor een partij of partijkandidaat zonder aan manipulatie en demagogie onderworpen te worden? En na installatie van de regering is er voor de mensen weerom geen mogelijkheid om het beleid bij te sturen of enig initiatief nemen? Men gaat dus van kwaad naar erger.

Hoe kunnen de verzuchtingen van de burgers nu een stem in het beleid krijgen? Wat is de nieuwe manier van aan politiek doen? Dit kan in een echte democratie waar wij burgers allemaal het laatste woord hebben. Hoe organiseer je dat? Door directe democratie met een geloot parlement en referenda op burgerinitiatief. De burgers zelf kunnen (naast het parlement) wetsontwerpen indienen en door het parlement of via referenda laten goed- of afkeuren. Partijen worden dan overbodig. De partijfinanciering valt weg, de vrijgekomen budgetten kunnen dienen voor het organiseren van publieke debatten waar nieuwe ideeën zich kunnen ontwikkelen en waar alle burgers aan kunnen participeren. Ook het opzetten van de daarop volgende referenda kan hiermee worden gefinancierd. Sluit u dus aan bij Meer democratie. Wij zijn een beweging voor het mogelijk maken van directe democratie. Meer democratie vindt dat de keuze tussen links en rechts niet relevant is. De keuze is: particratie of democratie!

Simon Andries schrijft in De Standaard van 5-5-2022:

Is het niet beter de krachten te bundelen in plaats van allemaal klein te blijven?...Gaan we als traditionele partijen niet beter op in een groter geheel dat de belangen van de mensen vooropstelt? Als we allemaal in ons eentje voortdoen, blijven Open VLD, CD&V en Vooruit drie kleine partijen tussen de 10 en de 15 procent.’ 

Doneer nu

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden