De ontkoppelde regering

Corona, vaccinatie, Nord Stream 2 - steeds vaker worden politieke besluiten die de gezondheid, het leven en de materiële bestaansmiddelen van alle burgers raken, genomen zonder enig democratisch proces. Zo ook heeft bijvoorbeeld de Europese Centrale Bank massaal geld bijgedrukt zonder dat de mensen hiermee al dan niet akkoord konden gaan. Dit leidt tot de gigantische inflatie die we nu kennen en waarvan de mensen de gevolgen moeten dragen. De regering lijkt los te staan van het volk en van de democratische spelregels. Een kleine, geïsoleerde groep politici, zo is de indruk, bestuurt het land bijna vrij. Waarheen, in wiens zin en - vooral - voor hoe lang nog?

In een echte democratie, die naam waardig, kunnen de mensen die de gevolgen van een beslissing moeten dragen meebeslissen. Zoniet kan je niet van een “Democratie” spreken.

Wat opvalt aan de formuleringen om de maatregelen te treffen is de dogmatische toon. De misleidende indruk werd gewekt dat het ging om volkomen onomstreden uitspraken. Maar van wie kwam bijvoorbeeld het voorstel voor massale vaccinatie eigenlijk? Wie debatteerde erover en met wie? Welke democratische procedures gingen aan het besluit vooraf? Ook op dit belangrijke punt blijven de antwoorden tot op heden onduidelijk. Opnieuw lijkt het optreden van de regering los te staan van de democratische spelregels - en met onvoorspelbare gevolgen voor de komende jaren, gezien de omvang van de ernstige vaccinatieschade.

Essentieel voor de beschreven ontkoppeling van de overheid is dat deze gepaard gaat met het verdwijnen van verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Al degenen die bij de besluiten betrokken zijn, beschouwen zichzelf als " niet verantwoordelijk " en fungeren als radertjes in een technocratisch wiel dat het zicht op de eigenlijke motor, de respectieve initiatiefnemer van de besluiten, verduistert.

Deze uitschakeling van de verantwoordingsplicht raakt de kern van de zaak. De staat, opgevat als een gemeenschap van burgers (in tegenstelling tot de staat als een synthetische, façade-achtige administratieve eenheid voor de handhaving van bedrijfsbelangen), wordt alleen gelegitimeerd door de verantwoordingsplicht van zijn leidende ambtenaren en politici. Waar deze verantwoording wegvalt, verdwijnt niet alleen de publieke acceptatie van de staat beetje bij beetje, maar uiteindelijk ook zijn legitimiteit.

Waar niemand meer aansprakelijk is, waar elke politicus en gezagsdrager zich achter anderen verschuilt, waar de werkelijke spelers en bestuurders verborgen blijven, wordt de staat zelf uiteindelijk overbodig en verschijnt hij als een lege huls waar de burgers niets aan hebben, maar die door andere invloedrijke actoren voor hun eigen doeleinden wordt gebruikt.

Het beëindigen van de ontkoppeling van de overheid, het eisen van aansprakelijkheid en het herstellen daarvan zou een basisvoorwaarde zijn voor een functionerende staat die acceptatie vindt. Waar dit niet meer mogelijk is, zijn nieuwe, democratischere en rechtvaardigere vormen van organisatie van het maatschappelijk samenleven nodig. Het debat hierover staat echter nog in de kinderschoenen.

Bron:  Die entkoppelte Regierung - 

Ook bij Meer Democratie hebben wij ons reeds geruime tijd gebogen over de vraag welke nieuwe, democratischere en rechtvaardigere vormen van organisatie van het maatschappelijk samenleven nodig zijn. Wat is de nieuwe manier van aan politiek doen? Dit kan in een echte democratie waar wij burgers allemaal het laatste woord hebben, via referenda op burgerinitiatief. Er is dan geen “ontkoppeling van de regering” want de burgers beslissen zelf. De echte “verantwoording” bestaat er in dat deze burgers zelf de gevolgen van hun beslissingen moeten dragen. Zij zullen dus zorgvuldiger afwegen en rechtvaardigere beslissingen nemen. Hoe organiseer je dat? Door directe democratie met een geloot parlement en referenda op burgerinitiatief. De burgers zelf kunnen (naast het parlement) wetsontwerpen indienen en door het parlement of via referenda laten goed- of afkeuren.

Sluit u aan bij Meer Democratie vzw en steun ons om dit mogelijk te maken. Wij zijn een beweging voor het mogelijk maken van directe democratie. Onze acties zijn alleen mogelijk door mensen als u. Meer Democratie krijgt geen subsidie en de meeste private fondsen sluiten politieke doelstellingen uit. Help ons nog sterker te staan en word Vriend voor een maandbedrag dat u zelf kiest. Daarmee zorgt u dat we snel kunnen handelen en acties op langere termijn kunnen plannen. Maar ook met een eenmalige donatie helpt u onze acties vooruit!

Doneer nu

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden