Historiek tot 2005

Vanaf augustus 2002: zie Index Witte Berichten

Historiek

Een overzicht van de belangrijkste vroegere activiteiten:

02-01-2005 (zoveelste) persbericht: België is geen democratie

02-11-2004 Verzoekschrift om het gemeentelijk referendum te verbeteren

28-06-2004 Voorstel reglementering Vlaamse volksraadpleging
Een week voor de verkiezingen hebben we onze politici een memorandum opgestuurd waarin we eerlijke modaliteiten voor directe democratie vragen.

01-06-2004 Memorandum van WIT
artikel 41 van de grondwet wijzigen zodat directe democratie in de gewesten mogelijk wordt

05-05-2004 Online bevraging referendum over de Europese grondwet

12/13-06-2003 Publiek media-evenement in Brussel
om een referendum te houden over de EU-grondwet
De Europese Referendum Campagne en 96 conventieleden (waarvan 4 in België) vragen:

1. Dat de Europese grondwet wordt voorgelegd aan alle burgers van de EU. Dit Europees referendum zou bij voorkeur tegelijk in alle lidstaten moeten plaatsvinden.

2. Dat de EU-grondwet of het grondwetsverdrag enkel van kracht wordt in de staten waar het Europees referendum daartoe de meerderheid heeft opgeleverd.

3. Dat de parlementen van de EU-lidstaten de noodzakelijke wettelijke en grondwettelijke initiatieven nemen ter invoering van het bindend referendum in hun land, zodat onder meer het Europees referendum in hun land wettelijk mogelijk wordt gemaakt.

Het burgerinitiatiefrecht is, door toedoen van de de ERC-campagne, op het laatste nippertje toch nog ingeschreven in het Europese Grondwetsontwerp.

01-01-2003 Boek Het verdiepen van de democratie online!

Het tijdschrift De Witte Werf thematisch gerangschikt en eveneens online.

20-11-2002 Europese Referendum Campagne gelanceerd op de internationale conferentie in Bratislava

21-09-2002 Directe Democratie: bron van sociale vooruitgang (een workshop op het Sociaal Forum van België)

19-09-2002 Lancering van de Europese Referendum Campagne  

2002 (mei) Mede-initiëren van een referendumcampagne voor Europa
zie www.european-referendum.org

2001 Ondersteuning burgerinitiatief voor de invoering van districtsraden in Gent
WIT geeft advies, informatie en verzamelt mee handtekeningen voor de aanvraag van dit burgerinitiatief.

2000 Medeoprichter van het netwerk voor Directe Democratie in Europa

2000 Gemengde Federale commissie voor politieke vernieuwing
WIT volgt de commissie, neemt deel aan vergaderingen en heeft reeds twee nota's gestuurd aan alle Belgische parlementsleden over: fiscale aspecten en de kwestie van quorums en drempels. Actie om de gemeenteraadsverkiezingen van 2000 te koppelen met een referendum om deze bindend te maken.

De verkiezingen van juni 1999: WIT lobbyt succesvol om de invoering van het bindend referendum in de regeringsverklaring op te nemen.

1998 steun en informatie aan referenduminitiatieven
WIT doet mee aan debatten, verdeelt pamfletten en verzamelt handtekeningen om een referendum af te dwingen. WIT neemt geen stelling in, maar zet de burgers aan tot deelname aan het referendum. Het gaat over referenduminitiatieven in o.a. Doel (aanleg dok), Gent (openbaar vervoer en Belfortparking), Sint-Niklaas (parking) en Boechout (bibliotheek).

1998 Jos Verhulst publiceert het boek Het verdiepen van de democratie. Feiten, argumenten, ervaringen omtrent de invoering van het referendum bij uitgeverij Cypres in Brussel.
 
1998 Groep van Oostende
Verschillende politieke bewegingen wilden de politieke krachten bundelen.
Op het Forum van Maatschappelijke Vernieuwingsbewegingen heeft elke deelnemende beweging het bindend referendum op volksinitiatief aanvaard.
 
Symposium Op 30-01-1998 en 31-01-1998 organiseert WIT twee academische voordrachten, met steun van de Koning Boudewijnstichting, over de sleutelvraagstukken van de 21ste eeuw: Arbeid, menselijke motivatie en directe democratische besluitvorming. Er wordt een paper opgesteld.
Met prof. dr. Bruno Frey (Universiteit Zürich) en Thomas Mayer (Mehr Demokratie, München).
 
1998 Actie Sneeuwbal
De lopende petitie om het bindend referendum op volksinitiatief in te voeren wordt geïntensifieerd doordat verschillende burgerbewegingen mede-actievoerder worden.
 
1997-1998 Democratie Dagen
Deelname aan de D-Dag 03-10-1998 in de Zoo Antwerpen
Initiatie en deelname aan de D-Dag 05-10-1997 op de Zuiderdokken Antwerpen (3500 bezoekers)
 
1997 Witte Comités
Naar aanleiding van de Witte Mars vormt WIT ook een Wit Comité
Verschillende Witte Comités eisen de invoering van het bindend referendum op volksinitiatief, omdat hierdoor een democratisch instrument wordt geschapen om via nieuwe wetsvoorstellen en wetten bij te dragen aan de noodzakelijke hervorming van de justitie in België. Er wordt gedebatteerd, onderhandeld en aan acties allerhande deelgenomen.
 
1997 Alliantievorming en Burgerplatform met verenigingen
De netwerkvorming en de intensieve contacten met burgerbewegingen en verenigingen levert een stevig netwerk op om de invoering van het bindend referendum op volksinitiatief op te eisen.
 
1996 Start petitieactie om het bindend referendum op volksinitiatief in te voeren.
Deze petitieactie diende tevens om het begrip directe democratie aan het grote publiek te leren kennen.
 
Op 18-02-1995 wordt in Antwerpen De Beweging voor Directe Democratie opgericht. Aanwezig waren: Christine Gruwez, Tomas Vanden Abeele, Staf Claes, Eric Du Meunier, Fred Six, Frans Van Neck, Helga Neven-Vandemoortele, Heiko Dittmer, Ludo De Schutter, Johannes De Schutter, Anny De Decker, Jan Nuyts, Wilbert Lambrechts, Guy Steegmans, Jos Verhulst. (Verontschuldigd waren: Hans Annoot en Bert Penninckx.) Op 23 februari wordt in de schoot van deze beweging een werkgroep opgericht onder de naam WIT, met de bedoeling aan de komende parlementsverkiezingen deel te nemen. Het publiek en politieke partijen worden geconfronteerd met de nieuwe begrippen directe democratie, referendum en burgerinitiatieven. Manifesten en documenten worden opgesteld.
 
1994 Geïnspireerd door het werk van Joseph Beuys (1921-1986) en de vereniging Nicolaas (1991) brengt Ludo De Schutter een aantal mensen samen met de bedoeling een beweging op te richten ter invoering van de directe democratie in België en Europa. De basis wordt gelegd om directe democratie inhoudelijk te begrijpen. Er wordt intens aan studie, interne vorming en beeldvorming gedaan.

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden