OpenConstitution: Een Collectief Initiatief voor Burgerparticipatie via Grondwetswijziging

Met de verkiezingen en een nieuwe legislatuur in het vooruitzicht, slaan steeds meer groeperingen terecht de handen in elkaar om ons politieke systeem democratischer, of op zijn minst meer participatief, te maken. Een van deze initiatieven is OpenConstitution.be.

Meer Democratie acht een wezenlijke doorbraak naar democratie maar mogelijk wanneer het recht op een bindend referendum in de grondwet wordt opgenomen - zie ons voorstel via: https://www.meerdemocratie.be/files/inline-files/voorstel_tot_grondwetsherziening_-_def_-_nl_-_022024_1.pdf.

Desalniettemin steunt Meer Democratie volledig de gelijkaardige eis van OpenConstitution om enkele grondwetsartikelen te wijzigen, zodat burgers meer medezeggenschap krijgen in het wetgevend proces.

OpenConstitution gaat, net als Meer Democratie, hierover in gesprek met federale politici, in de eerste plaats met leden van de commissie voor democratische vernieuwing, en lanceert tevens deze petitie: https://www.openconstitution.be/nl/.

Onderteken deze petitie en laat de ene actie de andere versterken!

Doneer nu

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden