Position paper gewestelijke volksraadpleging

Met de zesde staatshervorming werd de gewestelijke volksraadpleging grondwettelijk mogelijk gemaakt. Op basis van Art. 39bis en Art. 134 van de Grondwet werd er op gewestelijk niveau namelijk een nieuw element aan de besluitvormingsmogelijkheden toegevoegd. Een gewestelijke volksraadpleging biedt de burger de mogelijkheid om een breed maatschappelijk debat te organiseren over genomen - of te nemen – gewestelijke beslissingen.

Sinds mei 2019 is het al mogelijk om een gewestelijke volksraadpleging te organiseren in het Waals gewest. Helaas blijft Vlaanderen achter. Daarom schreef Meer Democratie een position paper om de gewestelijke volksraadpleging te behandelen in de bevoegde commissie in het Vlaams Parlement en het uiteindelijk ter stemming te brengen. Meer Democratie organiseert nu gesprekken met volksvertegenwoordigers zodat nog tijdens deze legislatuur het houden van een Vlaamse gewestelijke volksraadpleging mogelijk wordt!

Onze position paper inzake de gewestelijke volksraadpleging kan je hier terugvinden.

Meer Democratie heeft ongeveer €2.900 per maand extra nodig om een interne werking te garanderen en bovenstaande acties te kunnen blijven voeren. Daarom, doe mee! Maak een bestendige opdracht op ons rekening nummer IBAN: BE23 5230 8007 5191 BIC: TRIOBEBB. Met gemiddeld €10 per maand kunnen we verder doen. Help de eerste maanden te overbruggen met een donatie.  Ja, ik doe mee, ik neem mee verantwoordelijkheid en help onze democratie te redden.

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden