Radio-interview met Yves Bruggeman over zijn boek ‘Tijd voor een burgerlobby’

2/3/2019 – Zijn deelname  aan de eerste G1000 zette Yves Bruggeman aan het denken en schrijven over democratie. Dit mondde uit in zijn boek ‘Tijd voor een Burgerlobby’ dat een kritische analyse is van de Coalitiecultuur en Lobbycratie.

Maar het boek stelt ook oplossingen voor: grote kieskringen, minderheidscoalities en deliberatieve democratie. Hij is ook voorstander van referenda, op voorwaarde dat het initiatief vanuit de bevolking komt en dat de vraagstelling ernstig gebeurt: “De Vraagstelling van de brexit was barslecht. Het lidmaatschap van de EU houdt vier of vijf belangijke aspecten in en dus had er over elk van die thema’s een aantal vragen moeten geesteld worden. En zo’n systeem is werkbaar, in Zwitserland wordt het gebruikt.”

we-gov.be is een initiatief dat internetplatform my-vote.be heeft opgezet om volksraadplegingen te organiseren. Het idee komt van een groep burgerorganisaties die beslist heeft om maar zelf referenda te organiseren aangezien de politieke partijen ertegen zijn. Er wordt gebruik gemaakt van de elektronische identiteitskaart om manipulatie door politieke partijen en lobbygroepen onmogelijk te maken.

Het boek van Yves Bruggeman kan hier gratis gedownload worden.

Jorisnico

Bron: Radio Centraal en geluidsopname

Tags: 

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden