Rechter veegt coronamaatregelen van tafel

“Een politierechter in Charleroi weigert coronaboetes op te leggen, omdat de maatregelen ‘ongrondwettig’ zijn. ‘In een democratie heiligt het doel de middelen niet.’” meldt Matthias Verbergt in De Standaard de dag nadien (22-10-2020).

“De motivatie loopt gelijk met de argumentatie van verschillende experts die stellen dat de ministeriële besluiten waarin de coronamaatregelen opgenomen zijn de Grondwet schenden (DS 21 oktober). Inperkingen van de grondwettelijke rechten en vrijheden zijn alleen mogelijk bij wet. En de wet waarop de maatregelen gebaseerd zijn, de wet civiele veiligheid uit 2007, is helemaal niet bedoeld voor langdurige vrijheidsbeperkingen.”

De zaak stelt opnieuw de vraag scherp naar een duidelijk wettelijk kader dat in het parlement wordt besproken en ter stemming wordt voorgelegd.

Matthias Verbergt in De Standaard 22-10-2020

In een democratie immers moeten degenen die de gevolgen van een beslissing moeten dragen kunnen mee beslissen. Dit kan via een mandaat dat de volksvertegenwoordigers in het parlement van de burgers hebben gekregen. Of via een referendum op burgerinitiatief. Dit is de wetgevende macht, en niet de ministers: de ministers met hun administratie voeren de democratisch genomen beslissingen uit en niet omgekeerd.

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden