Referendum Zwitserland: burgers kiezen voor energie-onafhankelijke en klimaatneutrale samenleving

Het Zwitserse volk heeft in een referendum ingestemd met een wet voor klimaatbescherming. De wetgeving moet ervoor zorgen dat het land tegen 2050 klimaatneutraal is. Het voorstel werd gesteund door 59 procent van de kiezers.

Rechts-conservatief referendum

Een afgeslankte versie van de klimaatwet werd eerder door het parlement goedgekeurd, maar de rechts-conservatieve Zwitserse Volkspartij (SVP) was tegen en dwong daarom een referendum af.  De partij vreest energietekorten en economische achteruitgang. Voorstanders zeggen dat de klimaatwet nodig is om de energiezekerheid in het land juist te waarborgen en wijzen ook op de gevolgen in Zwitserland door de opwarming van de aarde. De gletsjers in de Zwitserse Alpen hebben tussen 2001 en 2022 een derde van hun volume verloren. Volgens de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) heeft het smelten van de gletsjers op zowel korte als lange termijn economische gevolgen, bijvoorbeeld door het wegblijven van toeristen en te lage waterniveaus voor waterkrachtcentrales.

Geen olie of gas

Dat betekent dat Zwitserland minder afhankelijk moet worden van geïmporteerde energie en flink aan de slag moet met de ontwikkeling van duurzame energiebronnen in eigen land. Zwitserland haalt nu driekwart van zijn energie uit het buitenland. Het heeft zelf geen olie of gas. Voor de energietransitie wordt 3,2 miljard frank (bijna 3,3 miljard euro) voor een periode van tien jaar vrijgemaakt.

Minimumbelasting grote internationale bedrijven

De bevolking heeft ook ingestemd met de verhoging van belastingen voor grote internationale bedrijven naar minstens 15 procent.
 

RTL Nieuws

Kanttekening: het bericht van PRO beweert dat Zwitserland driekwart van zijn energie uit het buitenland haalt. Dit is, vergeleken met de gegevens van het Internationaal Energie Agentschap, beslist een te hoog cijfer. Weliswaar slaan de laatst beschikbare  gegevens van het Agentschap op het jaar 2020, maar uit die cijfers blijkt Zwitserland niet meer dan plus minus 47,5 % energie in te voeren.

Doneer nu

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden