U bent niet te vertrouwen

De burgers hebben tegenwoordig weinig vertrouwen in de politici. Maar er bestaat blijkbaar ook een fundamenteel wantrouwen van de politiek tegenover de burger. Dit uit zich in de toenemende vrijheidsbeperkingen en controle mechanismen die over ons worden uitgerold. Paul De Hert (VUBrussel en Universiteit Tilburg) beweerde dat we dreigden af te glijden naar een Chinese samenleving. Achteraf beweerde hij dat hij met deze uitspraak te optimistisch was geweest: we zitten nú in een Chinese controlemaatschappij. In Nederland werd Willem Engel van Viruswaarheid opgepakt op beschuldiging van ‘opruiïng’. Het is het zoveelste zorgwekkende signaal dat ook hier onze fundamentele burgerrechten in een sneltempo worden afgebouwd.

Er wordt gewerkt aan een digitale Europese id (eIDAS) en men heeft plannen om deze verplicht te maken bij gebruik van pinautomaten. Ook een digitale munt zit in de pipeline. Want zo kan de overheid via de centrale bank allerlei beperkingen opleggen. Ze kunnen bepalen waar, wanneer, door wie en waarvoor de digitale centen die uw werkgever aan uw digitale portefeuille maandelijks toevoegt, mogen worden uitgegeven. Als de digitale munt en gezondheidsgegevens aan eIDAS worden gekoppeld wordt dit een instrument van sociale controle. Een vaccinatieplicht is dan niet meer nodig, de dwang en de uitsluiting worden dan via de digitale munt geregeld.

Alain Grootaers schrijft in Doorbraak van 25-3-2022:

“Gisteren werd in Nederland Willem Engel van Viruswaarheid opgepakt op beschuldiging van ‘opruiïng’. Het is het zoveelste zorgwekkende signaal dat ook hier onze fundamentele burgerrechten in een sneltempo worden afgebouwd. Klinkt een beetje overspannen of overdreven, vindt u? Lees dan toch vooral maar verder”….”Ik zal focussen op wat is en gaat komen”….”De WHO bereidt een verdrag voor dat bindend is voor alle landen en waarin die landen kunnen gesanctioneerd worden wanneer ze de WHO regels niet volgen.”

Over digitaal geld...”Misschien vinden ze binnenkort bij de Nationale Bank van België die hele Doorbraak maar niks wegens te Vlaams en dan kunnen ze met een paar eenvoudige toetsen op de computer beslissen dat u geen abonnement meer kunt nemen. Of ze blokkeren elke aankoop van dingen waarvan ze vinden dat ze ongezond zijn voor uw lichaam, uw geest en uw denken.” ….

“Niks te verbergen? Bovendien passen deze technologieën eenvoudig in je smartphone, zodat het voor de ‘gebruiker’ allemaal enorm gemakkelijk lijkt. Het is maar een app-je! ‘Ik heb niks te verbergen’, hoor ik velen met u zeggen als het over uw privacy gaat. Tot het uw beurt is en de staat uw geld blokkeert, manipuleert en programmeert omdat u in hun ogen te links, te rechts, te Vlaams, niet woke genoeg bent, te onafhankelijk denkt of ‘opruiende’ taal produceert.”...”Dit moet gestopt.”

Deze zaken worden uitgerold zonder dat de burgers hierover enig beslissingsrecht hebben en werken daarom vernietigend op de democratie. Immers in een democratie is het volk, zijnde de verzameling van individuele burgers, soeverein. Geen enkele autoriteit staat boven hen en beslist, over de hoofden van de burgers heen, over zaken die iedereen aangaan. Welke autoriteit, organisatie of belangengroep mag beslissen over wanneer u bijvoorbeeld mag buiten komen of wat in uw bil of arm wordt gespoten?

Alleen individuen beschikken over een geweten en moreel oordeelsvermogen. Organisaties, belangengroepen of volkeren hebben als zodanig geen geweten. Vanuit dit oogpunt is het logisch dat het individu als hoogste autoriteit optreedt. En van hieruit vertrekt de democratie. In de verzameling van individuele burgers spreken zij onder elkaar af welke regelingen en wetten ze willen. Het is nu juist directe democratie die de menselijkheid van de mensen onder elkaar de meeste kansen geeft. Want Democratie is het “hart” van de samenleving. In een rechtvaardige samenleving, moeten diegenen die de gevolgen van een beslissing moeten dragen, ook mee kunnen beslissen. Ons politiek systeem moet verder democratiseren tot een ware democratie waar de burgers, via referenda, na een breed maatschappelijk gesprek op een vreedzame manier daadwerkelijk in staat zijn om hun samenleving zelf vorm te geven. Het is het vertrouwen tussen de burgers onderling dat van belang is. Het huidige “wantrouwen” tegenover “de politiek” verdwijnt dan want de burgers besturen zichzelf. En er is dan geen “overheid” meer die de burgers, de “onderheid”, niet vertrouwt.

Sluit u aan bij Meer democratie vzw en steun ons zodat we samen met u een echte democratie kunnen realiseren.

Doneer nu

Blijf op de hoogte!

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden