Vlaamse regering sluit interne keuken

Wilde de huidige regering niet een politieke vernieuwing in gang zetten met meer inspraak en participatie van de burgers? Meer transparantie en medezeggenschap waren toch de sleutelwoorden. In de praktijk echter lijkt het de andere kant uit te gaan want de Vlaamse regering wil intern beraad over besluitvorming afschermen.

Wim Winckelmans schrijft in De standaard van 23-06-2021:

“Overheden moeten het recht hebben ‘hun interne raadplegingen en beraadslagingen te beschermen als dat noodzakelijk is om hun taken uit te voeren, met andere woorden als de openbaarmaking van het document het besluitvormingsproces ernstig zou ondermijnen, tenzij een hoger openbaar belang openbaarmaking gebiedt’, luidt het in de toelichting bij het decreet. De Vlaamse overheid wil dat zijn personeel voorstellen, ideeën of meningen kan uitwisselen en op papier zetten, zonder dat die op verzoek publiek gemaakt moeten worden.”

Meer Democratie vzw vindt dit een ontwikkeling die de democratie nog verder afbouwt. Samen met Peter Verhaeghe, medewerker van de burgerbeweging Straten-Generaal vinden we dat “openbaarheid van bestuur het recht is van burgers en de pers om over de schouders van beleidsmakers mee te lezen in bestuurlijke documenten.”

Politici, laat 'pottenkijkers' toe 

“Dat de burgers en het parlement daardoor alweer een instrument wordt ontnomen om mee te kijken, te waken en de juiste toepassing van openbaarheid te volgen, blijft buiten beeld.”...”Het geeft geen pas om het grondwettelijke recht om geduldig procedureel je weg te zoeken door overheidsstukken verder te kortwieken, zeker niet nu werd aangetoond dat die openbaarheid essentieel is voor de democratische controle van het beleid door burgers.” 

Peter Verhaeghe in De Standaard van 23-06-2021

In een echte democratie is iedereen gelijk voor de wet. Opdat iedereen gelijk voor de wet zou kunnen zijn, moet ook iedereen op gelijke wijze kunnen deelnemen aan de productie van wetten – en niet alleen gelijk zijn in het gehoorzamen eraan. In een rechtvaardige samenleving, kunnen diegenen die de gevolgen van een beslissing moeten dragen mee beslissen. In een echte democratie hebben de burgers het laatste woord. Bij afgeschermde beraadslagingen wordt de waakhondfunctie van het volk en een echt feedbacksysteem verhinderd. Ondemocratisch dus. “Als de burgers en de pers actiever over de schouder meekijken, wordt het beleid gedwongen om het welzijn en de gezondheid van de mensen die het vertegenwoordigt nooit te vergeten.”

Gelukkig is er toch nog discussie over Vlaamse interne keuken 

“Het Vlaams Parlement heeft het decreet over de aanpassing van de regels voor openbaarheid van bestuur gisteren in extremis van de agenda gehaald. Aanleiding zijn twee amendementen die oppositiepartij Groen heeft ingediend”

De Standaard van 24-6-2021

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden