Wat de Vlaming echt wil? Het Zwitserse model!

“Politicoloog Bart Maddens moet er niet lang over nadenken als hij onze peiling* ziet over de Vlaming en de democratie” schrijft Dirk Hendrikx in Gazet van Antwerpen van 7-12-2023 : ...“een groot aantal mensen, 67%, die vinden dat meer moet worden beslist via een referendum. Een meerderheid van 59,7% is voor een technocratische regering met experten. Neem je dat samen, dan kom je zo ongeveer uit bij het Zwitserse model.”...“In Zwitserland worden alle thema’s die een beetje controversieel zijn per bindend referendum beslist, zowel op het kantonnale als op het nationale niveau”...“Dat is zo ongeveer uniek in de wereld en daar vraagt de Vlaming dus om. De Zwitserse regeringen zijn in vergelijking met de onze ook meer apolitiek. Ze bestaan uit maar zeven ministers, verdeeld over altijd dezelfde vier grootste partijen. Dat noemen ze de magische formule. Die ministers zijn bijna meer hogere ambtenaren dan politici. Een groot deel van de macht zit bij de 26 kantons of deelstaten. En het volk mag dus veel knopen doorhakken.”

Dat het volk zelf meer direct mag beslissen, daar vraagt de Vlaming dus om! Dit is een conclusie die kan tellen!
“Ziehier onze toekomst in een notendop”. geeft Bart Maddens als vooruitblik. “Tenzij de politici niet luisteren natuurlijk, en juist dat blijkt ook een pijnpunt te zijn …”.

De machteloosheid van de burgers in de partijpolitiek is danig groot dat ± 67% vindt dat meer via referenda moet beslist worden. Het draagvlak voor directe democratie is dus overweldigend groot. Dit is voor Meer Democratie vzw zeer bemoedigend want we streven al jaren naar een echte democratie waar de burgers op politiek vlak steeds het laatste woord kunnen hebben.

In een echte democratie krijgt iedere burger een vrije en gelijke stem in het maken en stemmen van wetten. Dit betekent dat de burgers zelf wetsontwerpen kunnen indienen en die door het parlement of via referenda laten goed- of afkeuren. In een echte democratie heeft iedere burger, uit gelijk welke laag dan ook, de mogelijkheid om via een gegarandeerd vrije en gelijke stem deel te nemen aan de wetsproductie. Zowel door hierin initiatieven te kunnen nemen als door erover te stemmen. Wanneer de burgers merken dat ze, via referenda, daadwerkelijk in staat zijn hun samenleving zelf vorm te geven, zal hun betrokkenheid toenemen en zal de particratie overwonnen worden. Het democratische bewustzijn van brede lagen van de bevolking zal groeien en krachtiger worden. Het huidige “wantrouwen” tegenover “de politiek” verdwijnt dan want de burgers besturen zichzelf. Zo gaat dat in Zwitserland, daar besturen de mensen in hoge mate zichzelf .

Maar politici willen hier meestal niet van weten, wat nogmaals aantoont dat zij ver van de mensen staan die ze eigenlijk zouden moeten vertegenwoordigen. Zij laten hun macht prevaleren op de wil van de burgers. Is dat geen antidemocratische houding?

We vallen in herhaling door te poneren dat het beslissingsrecht aan de bevolking toekomt. Het middel hiertoe is het bindend referendum op burgerinitiatief. Maar hiertoe moet Art. 33 van de Belgische grondwet worden gewijzigd. Dit artikel verhindert het ontplooien van een echte democratie, die gebaseerd is op gelijkwaardigheid van alle burgers, en waar het volk soeverein is. Dit wil zeggen dat alle macht aan de verzameling van burgers behoort en er boven hen geen enkele hogere macht staat. Dit is in België niet het geval want in art. 33 van de Belgische grondwet staat: ‘Alle machten gaan uit van de NATIE. Zij worden uitgeoefend op de wijze door de grondwet bepaald.’ Wie is die natie dan? Dit staat verder in Art. 42 uitgelegd: “De leden van beide kamers vertegenwoordigen de Natie en niet enkel degenen die hen hebben verkozen”. Met andere woorden, de macht wordt niet uitgeoefend door de gelijkwaardige burgers, maar door de leden van de kamer waarvan we ondertussen weten dat het partijsoldaten zijn. Daarom moet artikel 33 van de Belgische Grondwet: ‘Alle machten gaan uit van de NATIE’ worden gewijzigd in: ‘Alle machten gaan uit van het Belgische VOLK (Burgers). Zij oefent haar soevereiniteit uit via haar vertegenwoordigers en d.m.v. het Bindend Referendum op Volksinitiatief.'

Meer Democratie vzw voert actie om, via deze grondwetswijziging, bindende referenda op volksinitiatief mogelijk te maken. Zie: https://www.meerdemocratie.be/het-referendum-de-grondwet

Beste medeburger, sluit u bij ons aan en doe met ons mee om dit te realiseren! Onze acties zijn alleen mogelijk door mensen als u. Meer Democratie krijgt geen subsidie en de meeste private fondsen sluiten politieke doelstellingen uit. Help ons nog sterker te staan en word Vriend voor een maandbedrag dat u zelf kiest. Daarmee zorgt u dat we snel kunnen handelen en acties op langere termijn kunnen plannen. Maar ook met een eenmalige donatie helpt u onze acties vooruit!

* Onderzoeksbureau iVOX voerde in opdracht van Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg een representatieve peiling uit bij 1.000 Vlamingen en 1.000 Antwerpenaren. De bevraging gebeurde tussen 23 november 2023 en 28 november 2023. De maximale foutenmarge bedraagt 3,02%.

Doneer nu

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden