Wat denken de kandidaten en de partijen over directe democratie?

Naar aanleiding van de verkiezingen van 25 mei 2014 heeft Democratie.Nu de kandidaten uitgenodigd hun opinie te geven over directe democratie op het niveau van Europa, het federale niveau en de gewesten. De resultaten van deze bevraging worden hieronder weergegeven.

 

Europees niveau

Federaal niveau

Regionaal niveau

Wie biedt er spontaan medewerking aan om meer directe democratie mogelijk te maken?

Wat is het standpunt van de partijen zelf?

Partij van de Arbeid van België

Socialistische Partij Anders

Vlaams Belang

Andere partijen

 

Europees niveau

We stuurden de kandidaten volgend bericht:

'Wij nemen met u, als kandidaat bij de Europese verkiezingen van 25 mei, contact op namens een Europese alliantie van ngo's – waaronder Democratie.Nu – die campagne voeren voor meer directe democratie in België en Europa.

Europa bevindt zich in een crisis, en er staat meer op het spel dan alleen de stabiliteit van de euro, de banken of de financiële markten. Wat op het spel staat is het vertrouwen van de burgers in de Europese democratie en politiek.

Klik hier om uw visie voor de EU aan kiezers te laten zien: http://check.democraticeuropenow.eu/belgium/

Na een periode van haastige noodmaatregelen is het nu tijd om de Europese verdragen te hervormen zodat Europa zijn economische en sociale uitdagingen aan kan gaan, zijn democratische tekort aan kan pakken en de kloof tussen burgers en instanties kan dichten. Het is nu tijd om het debat open te stellen en de burgers te betrekken bij een dialoog over de toekomst van Europa.

Laat zien dat u een democratischer Europa ondersteunt: http://check.democraticeuropenow.eu/belgium/

De volgende Conventie zal de toekomst van Europa bepalen, en het Europees Parlement kan daarbij een sleutelrol spelen door een Conventie bijeen te roepen waarin voorstellen voor democratische hervorming nader kunnen worden bekeken.

Dit is een uitstekende kans voor de EU om het vertrouwen en de steun van de burger terug te winnen en om over te gaan van een Europa van regeringen tot een Europa van de burgers. Europa mag deze kans niet missen.

Wij willen u de kans bieden om kiezers voor de Europese verkiezingen te laten zien waar u staat met betrekking tot democratische legitimiteitsdilemma's. Klik op de link om uw steun te betuigen voor meer democratie in Europa en teken de oproep voor een nieuwe Conventie!'

En op het invulformulier kon men lezen:

'Het beste mechanisme voor een open debat – en het enige wettelijke instrument voor democratische hervorming en andere benodigde verdragswijzigingen – is een Europese Conventie zoals die wordt beschreven in artikel 48 van het EU-verdrag. Het is tijd voor een open debat over de toekomst van Europa, en dat debat dient transparant, democratisch en inclusief te zijn. Ik zal een initiatief van het Europees Parlement steunen om een formeel voorstel te doen aan de Raad voor een Conventie, met het doel de verdragen te hervormen voor een democratischer Europa.'

'De resultaten van de Conventie dienen te worden bekrachtigd middels een referendum dat in elke lidstaat op dezelfde dag wordt gehouden. Hiermee zouden burgers voor de eerste keer een rol van betekenis spelen in de Europese besluitvorming, waardoor er een gevoel van erbij-horen, eigenaarschap en verantwoordelijkheid voor het project Europa ontstaat. Het zou een belangrijke stap zijn in het creëren van een Europa voor en door de burgers.

Ik zal de oproep steunen voor een Europees referendum over de resultaten van de Conventie, waardoor de burgers van elke lidstaat een stem krijgen over de toekomst van Europa.'

Onze vrienden van Democracy International stelden op http://www.democraticeuropenow.eu dezelfde vragen. Hier een overzicht van de resultaten.

 

Antoine Tanzilli CDH Collège électoral francophone conventie: ja - referendum: ja
Saskia Bricmont Ecolo Collège électoral francophone conventie: ja - referendum: ja
Philippe Lamberts Ecolo Collège électoral francophone conventie: ja - referendum: ja
Christian Noiret Ecolo Collège électoral francophone conventie: ja - referendum: ja
Thérèse Snoy Ecolo Collège électoral francophone conventie: ja - referendum: ja
Cristina COTEANU FDF Collège électoral francophone conventie: ja - referendum: ja
James Rooms LD Collège électoral francophone conventie: ja - referendum: ja
Michel Zylbersztajn LD Collège électoral francophone conventie: ja - referendum: ja
Hugues Bayet PS Collège électoral francophone conventie: ja - referendum: ja
Amaury Caprasse PS Collège électoral francophone conventie: ja - referendum: nee
Carine Delfanne PS Collège électoral francophone conventie: ja - referendum: ja
Franco Seminara PS Collège électoral francophone conventie: ja - referendum: nee
Marc Tarabella PS Collège électoral francophone conventie: ja - referendum: ja
Marco Antonio De Lera Garcia PTB-GO Collège électoral francophone conventie: ja - referendum: ja
Aurélie Decoene PVDA+ Collège électoral francophone conventie: ja - referendum: ja
Pietro De Matteis SUUSE Collège électoral francophone conventie: ja - referendum: ja
Marie De Clerck CD&V Nederlandstalig kiescollege conventie: ja - referendum: ja
Malika Abbad Groen Nederlandstalig kiescollege conventie: ja - referendum: ja
Petra De Sutter Groen Nederlandstalig kiescollege conventie: ja - referendum: ja
Dirk Holemans Groen Nederlandstalig kiescollege conventie: ja - referendum: ja
Collins NWEKE Groen Nederlandstalig kiescollege conventie: ja - referendum: ja
Bart Staes Groen Nederlandstalig kiescollege conventie: ja - referendum: ja
Hugo van Dienderen Groen Nederlandstalig kiescollege conventie: ja - referendum: ja
Dirk Vansintjan Groen Nederlandstalig kiescollege conventie: ja - referendum: ja
Astrid Wittebolle Groen Nederlandstalig kiescollege conventie: nee - referendum: ja
Mathias Storme N-VA Nederlandstalig kiescollege conventie: ja - referendum: ja
Peter Degand PVDA+ Nederlandstalig kiescollege conventie: ja - referendum: ja
Tony Fonteyne PVDA+ Nederlandstalig kiescollege conventie: ja - referendum: ja
Tim Joye PVDA+ Nederlandstalig kiescollege conventie: ja - referendum: ja
Kathleen Van Brempt SP.A Nederlandstalig kiescollege conventie: ja - referendum: ja
Gerolf Annemans VB Nederlandstalig kiescollege conventie: ja - referendum: ja
Sam van Rooy VB Nederlandstalig kiescollege conventie: ja - referendum: ja
Rien Vandenberghe VB Nederlandstalig kiescollege conventie: ja - referendum: ja
 

Federaal niveau

We stuurden de kandidaten volgend bericht:

'Wij nemen met u contact namens Democratie.Nu, een ngo die campagne voert voor meer directe democratie in België.

België bevindt zich in een crisis, en er staat meer op het spel dan alleen de stabiliteit, de eenheid van het land, de financiële crisis. Wat op het spel staat is het vertrouwen van de burgers in de politiek. Klik hier om uw visie voor een democratisch België aan kiezers te laten zien.

Sinds de oprichting van België zijn er nagenoeg constant communautaire twisten geweest die het land en de economie verlamden. Het is nu tijd om België te democratiseren zodat het zijn economische en sociale uitdagingen aan kan gaan, zijn democratische tekort aan kan pakken, de kloof tussen burgers en instanties kan dichten én verschillende culturen probleemloos kunnen samenleven. Het is nu tijd om het debat open te stellen en de burgers te betrekken bij een dialoog over de toekomst van de Belgische democratie.

De volgende regeerperiode zal er eentje zijn die niet door electorale koorts ondermijnd wordt. Er kunnen in alle rust en sereniteit duurzame oplossingen gevonden worden om echte democratie mogelijk te maken.

Er kan in deze regeerperiode gezocht worden naar nieuwe democratische modellen zoals dat bijvoorbeeld in Zwitserland met wel vier taalgroepen tot een succes geworden is. Het is dankzij de Zwitserse doorgedreven directe democratie dat zij hun communautaire problemen zeer degelijk opgelost hebben. Dankzij een intelligent vormgegeven directe democratie (met bescherming voor minderheden, zoals de dubbele-meerderheidsvereiste) kon elke bevolkingsgroep om de beurt belangrijke wensen realiseren. Ten opzichte van Zwitserland doet België het veel slechter, voornamelijk omdat we bang geworden zijn van de democratie.

Wij willen u de kans bieden om kiezers voor de federale verkiezingen te laten zien waar u staat met betrekking tot democratische legitimiteitsdilemma's. Klik op de link om uw steun te betuigen voor meer democratie in België en teken de oproep voor een nieuwe democratie! Wij zullen de resultaten voor de verkiezingen publiceren.'

En op het invulformulier kon men lezen:

'Het beste mechanisme om de communautaire, economische en financiële twisten op te lossen is het toelaten van een authentieke democratie waarin burgers wetgevende initiatieven kunnen lanceren en hier direct per referendum over kunnen beslissen. Dit kan door in artikel 33 van de Grondwet Bindende Referenda Op Volksinitiatief toe te laten.

Ik zal initiatieven ondersteunen om Bindende Referenda Op Volksinitiatief in de grondwet mogelijk te maken.'

Hier een overzicht van de resultaten.

 

François Van Hoobrouck Aucun Federaal Parlement Ja
Koen Geens CD&V Federaal Parlement Nee
Delphine Haulotte CDH Federaal Parlement Ja
Xavier Provoost FDF Federaal Parlement Ja
Miel Charles Groen Federaal Parlement Ja
Eddy Colombeen Groen Federaal Parlement Ja
Maarten Lucas Groen Federaal Parlement Ja
Koen Roman Groen Federaal Parlement Ja
Aard Van Der Donckt Groen Federaal Parlement Ja
Benjamin Coenen LD Federaal Parlement Ja
Serge Leloup LD Federaal Parlement Ja
Patrick Milland LD Federaal Parlement Ja
Sonia Van Belle LD Federaal Parlement Ja
Werner Wouters LD Federaal Parlement Ja
Steven Laplasse LDD Federaal Parlement Ja
Sven Schollaert LDD Federaal Parlement Ja
Annette Vanden Berghe LDD Federaal Parlement Ja
Piet Van Berkel N-VA Federaal Parlement Ja
Marc Verhamme N-VA Federaal Parlement Ja
Anthony Dumarey Open VLD Federaal Parlement Ja
Franck Goethals Open VLD Federaal Parlement Ja
Paul Bossu Parti Populaire Federaal Parlement Ja
Paul Thunissen Parti Populaire Federaal Parlement Ja
Jean Vanstichel Parti Populaire Federaal Parlement Ja
Fabrice Wudke Parti Populaire Federaal Parlement Ja
Joseph Van Damme Parti Populaire Federaal Parlement Ja
Christophe Cop Piratenpartij Federaal Parlement Ja
Jonas De Koning Piratenpartij Federaal Parlement Ja
Jelle Debusscher Piratenpartij Federaal Parlement Ja
Klaas Mensaert Piratenpartij Federaal Parlement Ja
Katrien Merlevede Piratenpartij Federaal Parlement Ja
Elke Nys Piratenpartij Federaal Parlement Ja
Els Saenen Piratenpartij Federaal Parlement Ja
Kasper Heyndrickx Piratenpartij Federaal Parlement Ja
Elke Nys Piratenpartij Federaal Parlement Ja
Géry Tassignon PTB-GO Federaal Parlement Ja
Ben Rottiers PVDA+ Federaal Parlement Ja
Dirk Tuypens PVDA+ Federaal Parlement Ja
Peter Veltmans PVDA+ Federaal Parlement Ja
Bert Anciaux SP.A Federaal Parlement Ja
Annemarie Kota SP.A Federaal Parlement Ja
Patricia Sarasin-Dhaene SP.A Federaal Parlement Ja
Walter Vermander SP.A Federaal Parlement Nee
Kristof Hebbrecht VB Federaal Parlement Ja
Jeffe Leffelaer VB Federaal Parlement Ja
Dominiek Spinnewyn-Sneppe VB Federaal Parlement Ja
Anke Van dermeersch VB Federaal Parlement Ja
Roeland Van Walleghem VB Federaal Parlement Ja
Yves Vandersteen Open VLD Federaal Parlement Ja
Gilles Vanden Burre Ecolo Federaal Parlement Ja
 

Regionaal niveau

We stuurden de kandidaten volgend bericht:

'Wij nemen met u, als kandidaat bij de regionale verkiezingen van 25 mei, contact op namens Democratie.Nu, een ngo die campagne voert voor meer directe democratie in België.

Het beste mechanisme om maatschappelijke, economische en financiële twisten op te lossen is het toelaten van een authentieke democratie waarin burgers wetgevende initiatieven kunnen lanceren en hier direct per referendum over kunnen beslissen. Regionale volksraadplegingen zijn inmiddels grondwettelijk mogelijk gemaakt; tijdens de komende legislatuur moeten regionale parlementen zorgen voor goede uitvoeringswetgeving waarin de spelregels voor volksraadplegingen grotendeels worden vastgelegd.

Klik hier om uw visie voor een democratische Vlaamse regio aan kiezers te laten zien.

Wij willen u de kans bieden om kiezers voor de regionale verkiezingen te laten zien waar u staat met betrekking tot democratische legitimiteitsdilemma's.

Klik op de link om uw steun te betuigen voor meer democratie in Vlaanderen en teken de oproep voor een nieuwe democratie! Wij zullen de resultaten voor de verkiezingen publiceren.'

En op het invulformulier kon men lezen:

'Het beste mechanisme om maatschappelijke, economische en financiële twisten op te lossen is het toelaten van een authentieke democratie waarin burgers wetgevende initiatieven kunnen lanceren en hier direct per referendum over kunnen beslissen. Regionale volksraadplegingen zijn inmiddels grondwettelijk mogelijk gemaakt; tijdens de komende legislatuur moeten regionale parlementen zorgen voor goede uitvoeringswetgeving waarin de spelregels voor volksraadplegingen grotendeels worden vastgelegd.

Ik zal steun verlenen aan burgervriendelijke voorwaarden voor regionale volksraadplegingen: zo weinig mogelijk uitgesloten onderwerpen, een haalbare handtekeningendrempel, vrije handtekeningeninzameling en lage opkomstdrempel.'

Hier een overzicht van de resultaten.

 

Simon De Beer PTB-GO Brussels Parlement Ja
Charlie Le Paige PTB-GO Brussels Parlement Ja
Thierry Maton PTB-GO Brussels Parlement Ja
Christophe De Beukelaer CDH Brussels Parlement Ja
Hadrien De Kerchove CDH Brussels Parlement Ja
Zoe Genot Ecolo Brussels Parlement Ja
Catherine Lemaitre Ecolo Brussels Parlement Ja
Isabelle Vanlathem Ecolo Brussels Parlement Ja
Thomas Vercruysse Ecolo Brussels Parlement Ja
Christine Verstegen Ecolo Brussels Parlement Ja
Didier Gosuin FDF Brussels Parlement Ja
Hassan Mouhssin FDF Brussels Parlement Nee
Gilles Smedts Gauches Communes Brussels Parlement Ja
Thierry Felgenhauer LD Brussels Parlement Ja
Emmanuel Van Houtte LD Brussels Parlement Ja
Alain Destexhe MR Brussels Parlement Ja
Viviane Van Melkebeke O.U.I. Brussels Parlement Ja
Stefan Cornelis Open VLD Brussels Parlement Ja
Thierry Pierret PTB Brussels Parlement Ja
Alicia Schmit PTB Brussels Parlement Ja
Maxime Vancauwenberge PTB Brussels Parlement Ja
Alice Verlinden PTB Brussels Parlement Ja
Béatrice Fraiteur FDF Brussels Parlement Ja
Marie Bangoura FDF Brussels Parlement Ja
Magali Plovie Ecolo Brussels Parlement Ja
Thierry Roosens La Droite Brussels Parlement Ja
Dirk De Roeck CD&V Vlaams Parlement Ja
Valerie Taeldeman CD&V Vlaams Parlement Ja
Tilly Davidts Groen Vlaams Parlement Ja
Saïda Hamdan Groen Vlaams Parlement Ja
Fadime Köse Groen Vlaams Parlement Ja
Gerda Lambrechts Groen Vlaams Parlement Ja
Hakim Nawabi Groen Vlaams Parlement Nee
Carolien Peters Groen Vlaams Parlement Ja
Wouter Stockman Groen Vlaams Parlement Ja
Pieter Verstraete Groen Vlaams Parlement Ja
Steven Vromman Groen Vlaams Parlement Ja
Dirk Smout N-VA Vlaams Parlement Ja
Samira Bersoul Open VLD Vlaams Parlement Ja
Evy Huyghe Open VLD Vlaams Parlement Ja
Kris Smet Open VLD Vlaams Parlement Ja
Emmily Talpe Open VLD Vlaams Parlement Ja
Rita Thijs Open VLD Vlaams Parlement Ja
Sas Van Rouveroij Open VLD Vlaams Parlement Ja
Jan Cabooter Piratenpartij Vlaams Parlement Ja
Jonas Degrave Piratenpartij Vlaams Parlement Ja
David Leben Piratenpartij Vlaams Parlement Ja
Kjell Segers Piratenpartij Vlaams Parlement Ja
Sarah Van Liefferinge Piratenpartij Vlaams Parlement Ja
Margriet Beenaerts PVDA+ Vlaams Parlement Ja
Andy Billiet PVDA+ Vlaams Parlement Ja
Willem De Witte PVDA+ Vlaams Parlement Ja
Linda Devuyst PVDA+ Vlaams Parlement Ja
Patrick Dewals PVDA+ Vlaams Parlement Ja
Annick Florus PVDA+ Vlaams Parlement Ja
Marlene Germis PVDA+ Vlaams Parlement Ja
Albrecht Gevers PVDA+ Vlaams Parlement Ja
Olivier Goessens PVDA+ Vlaams Parlement Ja
Nefertiti Hinnekint PVDA+ Vlaams Parlement Ja
Loesja Klimczak PVDA+ Vlaams Parlement Ja
Jef Lingier PVDA+ Vlaams Parlement Ja
Eddy Schatteman PVDA+ Vlaams Parlement Ja
Deborah Steelandt PVDA+ Vlaams Parlement Ja
Milly Thoolen PVDA+ Vlaams Parlement Ja
Maureen Tollenaere PVDA+ Vlaams Parlement Ja
Dirk Tricot PVDA+ Vlaams Parlement Ja
Klaar Van Bossuyt PVDA+ Vlaams Parlement Ja
Ben Van Duppen PVDA+ Vlaams Parlement Ja
Rob Van Vlierden PVDA+ Vlaams Parlement Ja
Tinny Vanalken PVDA+ Vlaams Parlement Ja
Myriam Vanbiervliet PVDA+ Vlaams Parlement Ja
Katrien Verschaeve PVDA+ Vlaams Parlement Ja
Koen Zelderloo PVDA+ Vlaams Parlement Ja
Shaireen Aftab SP.A Vlaams Parlement Ja
Bert Anciaux SP.A Vlaams Parlement Ja
Roel Anciaux SP.A Vlaams Parlement Ja
Dominique Buysse SP.A Vlaams Parlement Ja
Johan Riebeek SP.A Vlaams Parlement Ja
Barbara Bonte VB Vlaams Parlement Ja
Annabelle Bruers VB Vlaams Parlement Ja
Jean Baptist Cluyssen VB Vlaams Parlement Ja
Guido De Boever VB Vlaams Parlement Ja
Christel Engelen VB Vlaams Parlement Ja
Nancy Haes VB Vlaams Parlement Ja
Nick Krekelberght VB Vlaams Parlement Ja
Veronique Lenvain VB Vlaams Parlement Ja
Marianne Mortier VB Vlaams Parlement Ja
Eddy Mortier VB Vlaams Parlement Ja
Fabienne Poncelent VB Vlaams Parlement Ja
Michel Saey VB Vlaams Parlement Ja
Fred Van Nyen VB Vlaams Parlement Ja
Robin Vandenberghe VB Vlaams Parlement Ja
Wim Vanoutryve VB Vlaams Parlement Ja
Guido Vergult VB Vlaams Parlement Ja
Maureen Verschoore VB Vlaams Parlement Ja
Febe Allyn VCP Vlaams Parlement Ja
Jean Bosch VCP Vlaams Parlement Ja
Maria Saelens VCP Vlaams Parlement Ja
Kristof Cornelis Groen! Vlaams Parlement Ja
Lies Busselen PVDA+ Vlaams Parlement Ja
Joris Van Hauthem VB Vlaams Parlement Ja
Gilles Mouyard MR Vlaams Parlement Ja
Mario Keulen Open VLD Vlaams Parlement Ja
Marco Lombaert Open VLD Vlaams Parlement Ja
Amy Beaulisch Piratenpartij Vlaams Parlement Ja
Eddy Van De Putte Piratenpartij Vlaams Parlement Ja
Gisèle Deweerd Piratenpartij Vlaams Parlement Ja
Wim Ronse Piratenpartij Vlaams Parlement Ja
Annie Cotton CDH Waals Parlement Ja
Gauthier De Sauvage CDH Waals Parlement Ja
Tetik Nurgun CDH Waals Parlement Ja
Hadrien Polain CDH Waals Parlement Ja
Olivier Biérin Ecolo Waals Parlement Ja
Manu Disabato Ecolo Waals Parlement Ja
Patrick Dupriez Ecolo Waals Parlement Ja
Johanna Cogniaux FDF Waals Parlement Ja
Réne Courtois FDF Waals Parlement Ja
Frédérique Jonet FDF Waals Parlement Ja
Serge Leloup LD Waals Parlement Ja
Alain Marcocchio LD Waals Parlement Ja
Patrick Milland LD Waals Parlement Ja
Philippe Dodrimont MR Waals Parlement Ja
Florence Reuter MR Waals Parlement Ja
Valérie Warzée-Caverenne MR Waals Parlement Ja
Thibaut Decoster Parti Populaire Waals Parlement Ja
Frédéric Adam PTB-GO Waals Parlement Ja
Laura Leon Fanjul PTB-GO Waals Parlement Ja
Chloé Deltour Ecolo Waals Parlement Ja
Marc Bazin FDF Waals Parlement Ja
 

Wie biedt er spontaan medewerking aan om meer directe democratie mogelijk te maken?

Mathias Storme, kandidaat van de Nieuw-Vlaamse Alliantie voor de Europese verkiezingen: 'Ik steun dit in beginsel en men kent sedert jaren mijn opvattingen over de noodzaak van meer directe democratie.'

Bert Anciaux, kandidaat van de Socialistische Partij Anders voor de federale verkiezingen: 'Ik wil absoluut vechten voor meer actieve democratie, waar de vertegenwoordigingsdemocratie aangevuld wordt met veel meer mogelijkheden voor directe democratie. Het is een van de belangrijkste middelen om veel meer mensen actief te laten participeren aan onze samenleving.

Veel dank voor jullie engagement hiervoor!'

Florence Reuter, kandidaat van de partij Mouvement Réformateur voor de regionale verkiezingen (Waals Parlement), meldt dat de MR een voorstel van decreet voorgelegd heeft bij de Raad van State.

Alain Destexhe, kandidaat van de partij Mouvement Réformateur, laat weten voorstander te zijn van volksraadplegingen.

Steven Vromman, kandidaat van de partij Groen, steunt de eisen voor meer directe democratie.

Annette Vanden Berghe, kandidaat van de partij LDD, steunt, ook als partij, de eisen voor meer directe democratie en nodigt alle leden op om hetzelfde te doen.

 

Wat is het standpunt van de partijen zelf?

We hebben aan de partijen dezelfde vragen gesteld als aan de kandidaten.

Partij van de Arbeid van België, Socialistische Partij Anders en Vlaams Belang hebben hun standpunt spontaan bekendgemaakt.

 

Partij van de Arbeid van België

We pleiten voor meer directe, meer dynamische democratie, die veel meer op participatie is gericht. (...) We willen meer inspraak van de bevolking. Over begrotingen moet er debat zijn. Dat kan door ze voor te leggen aan de gemeenteraden of door digitaal een raadpleging te organiseren.

De bevolking moet ook het recht krijgen zelf wetten te maken. We willen alle belangrijke beslissingen voorleggen aan de bevolking via referendum: pensioenen, loonstop, Europees Verdrag, enzovoort.

Het zou goed zijn als volksvertegenwoordigers afzetbaar worden als ze blijk geven van persoonlijk gewin, corruptie of bureaucratie. Wie wetten maakt, legt daarover ook verantwoording af aan het volk.

We willen de belangrijke beslissingen voorleggen aan de bevolking via referendum. Als honderdduizend inwoners een referendum vragen, dan moet er een komen. We moeten via referendum ook wetten die al gestemd werden, ongedaan kunnen maken.

 

Socialistische Partij Anders

Onze prioriteit voor de Europese verkiezingen is dan ook om Europa socialer en democratischer te maken binnen de bestaande verdragen. (...) Op termijn kunnen de bestaande verdragen zeker herbekeken worden – liefst via een inclusieve en democratische conventie, maar dat is voor ons vandaag geen prioriteit. Bovendien vinden wij dat het democratisch tekort dat er is in de Europese besluitvorming eerst en vooral nationaal aangepakt moet worden. Dat willen we door het federale en de regionale parlementen een sterkere rol te laten spelen. Zij moeten Europese dossiers meer van nabij opvolgen en controle uitoefenen op het standpunt dat door België in de Raad ingenomen wordt.

Wij zijn op het federale en deelstatelijke niveau tegen bindende referenda. Alleen niet-bindende volksraadplegingen kunnen hun plaats hebben in de institutionele architectuur.

Op het federale niveau zijn wij ook tegenstanders van een niet-bindende volksraadpleging. Daar zijn grondwettelijke redenen voor, maar vooral laat de tweetalige en communautaire indeling van ons land het niet toe om de volksraadpleging te gebruiken als aanvulling op de representatieve democratie. De Koningskwestie heeft overduidelijk gedemonstreerd dat een raadpleging van de hele Belgische bevolking al te makkelijk kan ontaarden in een rechtstreeks conflict tussen de taalgroepen. Bovendien lenen de belangrijkste federale bevoegdheden – sociale zekerheid, gezondheidszorg, justitie en politie – zich bijzonder slecht voor rechtstreekse betrekking van het volk.

Op gewestelijk niveau heeft SP.A in het kader van de zesde staatshervorming gestemd voor de nieuwe gewestelijke bevoegdheid voor het organiseren van volksraadplegingen. Aangezien er op gewestelijk niveau geen verschillende taalgroepen zijn en slechts één enkele politieke en democratische ruimte, kan het volk geraadpleegd worden zonder risico op een ongewenste maatschappelijke verdeling. Bovendien lenen de vooral grondgebonden gewestelijke competenties zich veel beter voor een volksraadpleging, bijvoorbeeld op het gebied van grote infrastructuurwerken, ruimtelijke ordening, etc.

SP.A is er dan ook voorstander van om ook effectief gebruik te maken van de nieuwe grondwettelijke bevoegdheid tot het houden van gewestelijke volksraadplegingen. Daartoe moeten de concrete voorwaarden eerst in een decreet gegoten worden. SP.A wil dit decreet tijdens de volgende legislatuur stemmen om te kunnen beschikken over een aanvulling op het representatieve democratische proces.

 

Vlaams Belang

Als nationalistische en radicaaldemocratische politieke partij is het Vlaams Belang een groot voorstander van de directe democratie. Het Vlaams Belang vindt immers dat het Vlaamse volk een zo groot mogelijke invloed op de politieke besluitvorming dient uit te oefenen en dat de politici over bepaalde belangrijke onderwerpen geen beslissingen mogen nemen zonder dat de bevolking daarover haar mening heeft kunnen geven. Het is voor ons vanzelfsprekend dat bepaalde beslissingen die diep ingrijpen in het maatschappelijk leven, ook door die samenleving gedragen worden. Het maximaliseren van de politieke participatie van de bevolking en van de legitimiteit van de politieke besluitvorming zijn dus voor ons de belangrijkste oogmerken in de discussie rond de directe democratie.

Er heerst veel verwarring rond het begrip democratie. Democratie houdt in dat het volk beslist. Meer in het bijzonder dient de wil van de meerderheid van de bevolking gerespecteerd en uitgevoerd te worden. Volgens het Vlaams Belang is België geen democratie. Het is dit nooit geweest en het zal dit ook nooit zijn. Het Belgisch federalisme is niet ontworpen om de volksgemeenschappen de kans te geven zich maximaal te ontplooien maar wel om de miljardentransfers naar Wallonië en de Franstalige voorrechten in stand te houden. Het is geen toeval dat het Belgisch regime bevreesd is voor de directe inspraak van het referendum. In een onafhankelijk Vlaanderen moet het referendum als instrument van de directe democratie ten volle aangewend worden. Als voorstander van een rechtstreekse democratie is het Vlaams Belang trouwens ook van mening dat een burgemeester rechtstreeks dient verkozen te worden.

Het standpunt van het Vlaams Belang omtrent het invoeren van het bindend referendum is duidelijk. Ook in deze legislatuur werd door ons een voorstel van verklaring ingediend tot herziening van onder andere artikel 33 van de Grondwet (DOC 53 1387/001 Kamer), teneinde bindende referenda mogelijk te maken.

Het nieuwe Grondwetsartikel 39bis maakt gewestelijke volksraadplegingen mogelijk. Uiteraard staan we niet negatief tegenover de concrete uitvoering hiervan. Maar hierbij moet wel vermeld worden dat in het kader van de zesde staatshervorming wij het niet eens waren met de restrictie dat een gewestelijke volksraadpleging niet bindend mag zijn. Daarnaast gingen we evenmin akkoord met de inhoudelijke beperkingen wat de aangelegenheden betreft die in aanmerking komen voor een volksraadpleging. In de uitgewerkte regeling van Grondwetsartikel 39bis kunnen geen volksraadplegingen over zaken als begroting, financiën en aangelegenheden die met een tweederdemeerderheid (dus communautaire zaken) worden geregeld. Dienaangaande werden door het Vlaams Belang dan ook amendementen tijdens de bespreking ingediend (DOC 53 2966/002).

Wat een initiatief van het EU-Parlement om aan de Europese Raad de bijeenroeping te vragen van een transparante Europese Conventie (EU-Verdrag artikel 48) en vervolgens op te roepen om over de resultaten van de Conventie een 'Europees referendum' (in alle lidstaten) te organiseren om alle EU-burgers hun zeg te geven over een meer democratische hervorming van de EU-instellingen, betreft: het Vlaams Belang staat volledig achter dit voorstel. Het Vlaams Belang wil bovendien dat er in elke lidstaat de mogelijkheid wordt ingevoerd een referendum te houden bij elke nieuwe overdracht van bevoegdheden naar de EU. Bovendien moet elke lidstaat de mogelijkheid hebben om na een referendum terug uit de EU te treden.

 

Andere partijen

Van de andere partijen hebben we geen meldingen gekregen.

De historische partijstandpunten uit 1999 kan u hier vinden.


In samenwerking met Kieswijzer2014 van vzw 'WijBurgers'. Deze gratis toepassing berekent voor elke kandidaat de score van politieke verwantschap met de gebruiker. Kieswijzer2014 behandelt de kandidaten van alle partijen van heel België. In Franstalig België heeft 'WijBurgers' een exclusieve mediapartner: Sudpresse. Kieswijzer2014 is gekoppeld aan de Politieke Databank van 'WijBurgers', die sinds 4 april online is.

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden