Zo sterft de parlementaire democratie in stilte | Meer Democratie

Zo sterft de parlementaire democratie in stilte

Date & Time: 
21-07-2021

Bart Eeckhout schrijft in De Morgen van 17-7-2021:

“Covid-19 leidde tot de grootste humanitaire crisis in dit land sinds de Tweede Wereldoorlog, maar de ‘Bijzondere Kamercommissie belast met het onderzoek naar de aanpak van de Covid-19-epidemie door België’ beëindigt haar werkzaamheden in stilte….In plaats van aan waarheidsvinding te doen, heeft deze ‘bijzondere commissie’ de focus verlegd naar het toedekken van politieke verantwoordelijkheid en het smoren van alle vervelende vragen daarover. Dat kon je wel verwachten, na de expliciete weigering van de meerderheid om een onderzoekscommissie met volle bevoegdheid op te tuigen…..De dieperliggende betekenis van de teleurstellende coronacommissie is nog zorgwekkender. Ook hier weer laten de volksvertegenwoordigers zich leiden door de orders vanuit de partijhoofdkwartieren. Commissieleden toonden geen onafhankelijkheid, hoogstens waren ze bewakers van de meerderheidsafspraak om elkaar niet te pijnigen. “

Weeral een overduidelijk bewijs dat de “particraten” alles gewoon onder mekaar bedisselen en niemand zich rekenschap hoeft te geven voor het genomen beleid. Dit is in een ware democratie anders. In een democratie die naam waardig moeten degenen die de gevolgen van een beleid moeten dragen kunnen meebeslissen. Dat zijn de burgers zelf, die vertegenwoordigd kunnen worden door de leden van het parlement, en niet de ministers. Daarnaast moet de mogelijkheid bestaan dat de burgers op eigen initiatief via een referendum correctief kunnen ingrijpen in het genomen beleid, wanneer zij dit onrechtvaardig of inadequaat ervaren. Dan zijn de tot stand gekomen beslissing steeds transparant want alle burgers kennen ze en hebben er over kunnen stemmen.

Pak uw stem terug en steun Meer democratie vzw om een echte democratie mogelijk te maken.