De prijs van de democratie

In ons Flashbericht van 31-08-2022 hebben we reeds het antidemocratische karakter van de huidige partijdotatie aangekaart. Dit belastinggeld gebruiken de partijen slechts om zichzelf in stand te houden en niet om de bevolking te dienen. Het dient hoofdzakelijk voor partijpropaganda en dit werkt bovendien nog polariserend: links - rechts, socialistisch – liberaal….Belastinggeld dat gebruikt wordt om de bevolking te polariseren in plaats van te verbinden! Kan het nog perverser?

Ondertussen doen er diverse voorstellen de ronde om aan de partijfinanciering wat te doen. Bart Maddens, een expert in partijfinanciering, pleit voor een matching funds systeem, waarbij subsidies afhankelijk worden gemaakt van de hoeveelheid geld die partijen ophalen bij bedrijven en particulieren, zoals dat in Duitsland en (weliswaar op een andere manier) in Nederland gebeurt.

Maar ook dit ondergraaft de democratie en polariseert de bevolking. Want daardoor worden partijen meer vatbaar voor belangenvermenging en beïnvloeding via giften, door grote bedrijven of andere kapitaalkrachtigen. “Als er geld uit de samenleving moet worden opgehaald, komt dat geld niet van alle burgers, maar vooral van bepaalde groepen: rijke burgers en bedrijven. Het gevaar van corruptie ligt dan op de loer.”( Annelien De Dijn in De Standaard 10-09-2022 ). Zelfs al zijn donaties en giften wettelijk beperkt: ”...Zo zijn in Frankrijk bedrijfsdonaties verboden en privé donaties gelimiteerd tot 7.500 euro.” Maar daar “dragen rijke Franse burgers over het algemeen veel meer bij in politieke donaties dan mensen met lage of middeninkomens. Dat is volkomen logisch. 7.500 euro klinkt misschien bescheiden als je het vergelijkt met de bedragen die in Duitsland of Nederland omgaan, maar het gaat nog steeds om de helft van het jaarinkomen van mensen die met het minimumloon moeten rondkomen.”...”Gevolg is dat de stem van de rijken luider klinkt dan die van hun minder gegoede medeburgers. Zo vergaarde de Franse president Emmanuel Macron in 2017 16 miljoen euro voor zijn campagne. Bijna de helft van dat bedrag kwam van slechts 800 donoren, voor het merendeel welvarende Parijzenaars. Zij werden op hun wenken bediend, toen Macron enkele weken na zijn verkiezing de belastingen voor rijken verlaagde.”(DS 10/09/2022-Annelien De Dijn)

Partijpolitiek is fundamenteel ondemocratisch. Partijen hebben werkingsmiddelen nodig en of deze nu door de belastingbetaler worden gefinancierd of van bedrijven en particulieren verandert hier niets aan.

In een ware democratie moeten we af geraken van de dominantie van partijen. Dit kan wanneer wij burgers allemaal het laatste woord hebben bij politieke beslissingen. Hoe organiseer je dat? Door directe democratie met een geloot parlement en bindende referenda op burgerinitiatief. De burgers zelf kunnen (naast het parlement) wetsontwerpen indienen en door het parlement of via bindende referenda laten goed- of afkeuren. Eveneens moet de mogelijkheid bestaan dat door de regering/parlement uitgevaardigde wetten die door de burgers als onrechtvaardig worden ervaren, via referenda, kunnen worden teruggeroepen of gecorrigeerd. De partijen verliezen hun dominantie, het loont niet meer om deze te financieren en worden dan overbodig. De partijfinanciering smelt weg, de vrijgekomen budgetten kunnen dienen voor het organiseren van publieke debatten waar nieuwe ideeën zich kunnen ontwikkelen en waar alle burgers aan kunnen participeren. Ook het opzetten van de daarop volgende referenda kan hiermee worden gefinancierd.

Maar onze grondwet laat dit niet toe, daarom ijveren wij voor een grondwetswijziging .

Sluit u dus aan bij Meer democratie en steun ons om de grondwet te wijzigen! Wij zijn een beweging voor het mogelijk maken van directe democratie. De keuze is: particratie of democratie!

Doe met ons mee!

Doneer nu

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden