Democratische vernieuwing | Meer Democratie

Democratische vernieuwing

Date & Time: 
17-07-2021

De vivaldi-regering heeft de mond vol van ‘democratische vernieuwing’. Hoe ver willen “de politici” gaan in deze democratische vernieuwing? Bij N-VA gaat men aarzelend de goede richting uit; zo verklaarde Liesbeth Homans op de Vlaamse feestdag: ‘Ons land heeft in zijn huidige vorm de limieten absoluut bereikt’. ‘We moeten de blauwdruk van dit land hertekenen, vertrekkend van een wit blad’ (De Standaard 12-07-2021).

'Vertrekken van wit blad bij hertekenen land' 

‘Ons land heeft in zijn huidige vorm de limieten absoluut bereikt’ (Vlaams Parlementsvoorzitter Liesbeth Homans, N-VA). ‘We moeten de blauwdruk van dit land hertekenen, vertrekkend van een wit blad’ ...N-VA-voorzitter Bart De Wever gaat in een interview met de Krant van West-Vlaanderen nog verder. ‘We hebben een nieuwe coup nodig, een nieuw Loppem-moment’, zegt hij, verwijzend naar de zogenaamde staatsgreep van Loppem, vlak na de Eerste Wereldoorlog, toen onder meer het algemeen enkelvoudig stemrecht voor mannen werd ingevoerd nog voor dat in het parlement was goedgekeurd.

De blauwdruk van dit land hertekenen, vertrekkend van een wit blad? Dit betekent voor Meer democratie vzw ook van een ècht wit blad, een nieuwe ‘blauwdruk’ wil zeggen dat ook de grondwet moet worden herzien. Deze herziening is nodig om van ons land een democratie te kunnen maken die deze naam waardig is. Want in een rechtvaardige democratische samenleving moeten diegenen die de gevolgen van een beslissing moeten dragen ook mee kunnen beslissen, en de gevolgen kennen van hun beslissing. Dit gelijkheidsbeginsel wordt in onze huidige grondwet geschonden, meer bepaald in art. 33 dat luidt: “Alle machten gaan uit van de natie. Zij worden uitgeoefend op de wijze door de grondwet bepaald”. Wie is de natie? Dit staat verder in Art. 42: “De leden van beide kamers vertegenwoordigen de Natie en niet enkel degenen die hen hebben verkozen”. Met andere woorden, de macht wordt niet uitgeoefend door de gelijkwaardige burgers, maar door de leden van de kamer waarvan we weten dat het partijsoldaten zijn. Dat deze politici onbetrouwbaar zijn is ten overvloede bewezen. In een echte democratische staat zou Art. 33 van de grondwet moeten luiden: “De Federale soevereiniteit behoort de burgers toe. Zij oefenen die soevereiniteit uit door hun vertegenwoordigers of bij referendum en op de door de grondwet bepaalde wijze”. De via een referendum tot stand gekomen (grond)wet is steeds transparant want alle burgers kennen hem en hebben er over kunnen stemmen. Het is niet voor niets dat in Zwitserland een grondwetswijziging verplicht via een referendum moet gebeuren.

Zouden er politici zijn die deze stap durven zetten? Lijkt het erop dat de N-VA bij monde van Bart De Wever daar naar toe neigt als hij beweert: “Recht moet de democratie dienen, niet de democratie blokkeren”,?

De Grondwet als vodje papier

“Een nieuwe staatshervorming buiten of binnen de Grondwet: het maakt geen verschil.” Schrijft Bart Brinckman in De Standaard van 12-07-2021.

“...’Laat de constitutionalisten zich maar opwinden, de democratie heeft altijd het laatste woord’ ‘Recht moet de democratie dienen, niet de democratie blokkeren,’ verantwoordt De Wever deze optie..

...Voorlopig bestaat er alleen eensgezindheid over een vereenvoudigde procedure tot herziening van de Grondwet (art. 195). Politici moeten ergens beginnen.

In een echte democratie kunnen de burgers zelf hun samenleving vorm geven, los van allerhande partijbelangen. Geef de macht aan het volk! Meer Democratie vzw streeft ernaar om de democratie te installeren en het laatste woord te geven aan de bevolking, via door de burgers geïnitieerde referenda waar ze zelf hun wetten stemmen. Neem uw stem terug: zie https://www.meerdemocratie.be/renew-belgium  en sluit u aan bij Meer Democratie vzw. Steun ons om de democratie in ons land te realiseren.