Directe Democratie | Meer Democratie

Directe Democratie

Date & Time: 
16-11-2018

De beste inleiding over het referendum die in de Nederlandse taal beschikbaar is.
 

Jos Verhulst en Arjen Nijeboer illustreren hoe de burgers door de invoering van directe democratie werkelijk soeverein kunnen worden. Zij bespreken binnen- en buitenlandse ervaringen met bindende referenda op volksinitiatief en zetten – vaak verrassende – bakens uit voor een maatschappij van vrije, betrokken burgers. Zij gaan tevens in op de bezwaren tegen directe beslissingsrechten voor burgers. 

Dit boek is een aanrader voor iedereen die belangstelling heeft voor de grote maatschappelijke vragen van onze tijd.

Hier te koop

Download

pdf-formaat

Vertalingen