Nieuws | Meer Democratie

Nieuws

16-04-2019
Beste mensen, 26 mei nadert met rasse schreden: regionale en federale verkiezingen in Belgie én natuurlijk ook de Europese verkiezingen. Meer Democratie zet zich in voor een volwaardige democratie -...
01-04-2019
Meer Democratie neemt deel aan het internationale platform voor directe democratie en participatie in Taiwan en dient haar voorstel over loting in. Zie: https://2019globalforum.com/en/The_Forum/...
25-03-2019
Building a Better Referendum: Linking Mini-Publics and Mass Publics in Popular Votes Spencer McKay, University of British Columbia     
18-03-2019
Een sterk Europa heeft voortdurend nieuwe, frisse ideeën en initiatieven nodig die verbindend werken.  Met een geodetische koepel reist het European Public Sphere project doorheen Europa. Zij houdt...
11-03-2019
Het parlement van de Duitstalige Gemeenschap zette gisteravond het licht op groen voor het Ostbelgien Model, een nieuwe vorm van burgerparticipatie. Het parlement en de politici staan hier een deel...
19-02-2019
conférence de presse vendredi 22 février 2019 - 10:00-12:00 à Bruxelles La démocratie directe en Belgique NOW!! Présents: Réseau Référendum: Agora Brussels, Demo-B, Démocratie Participative, Meer...
18-02-2019
Bonjour, Tous ensemble, levons notre verre à l’année nouvelle! Faisons un bref retour vers l’année 2018 qui fut une année à succès, l’année où notre questionnaire adressé aux candidats concernés par...
07-02-2019
Beste, Laat ons samen het glas te heffen op het nieuwe jaar! We slaan een korte terugblik op het succesvolle 2018, het jaar waarin onze kandidatenbevraging naar aanloop van de lokale verkiezingen ons...
16-01-2019
Meer Democratie en Democracy Belgium lanceren twee petities voor directe democratie. Graag tekenen en delen aub.      PETITIE REFERENDUM & BURGERINITIATIEF http://referendumenburgerinitiatief....
04-01-2019
Mevrouw de Voorzitter, Mijnheer de Voorzitter,   Tijdens de laatste gemeenteraads- en provinciale verkiezingen heeft de toenemende ontgoocheling in onze politieke instellingen ertoe geleid dat...
04-01-2019
uitnodiging seminaries 'Welke Grondwet na 2019'? Hoewel niet de burgers (wél politicologen) worden geconsulteerd, herinneren we u graag aan het volgende evenement: Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij...
17-12-2018
Als onderdeel van haar campagne rond de lokale verkiezingen ontwikkelde Meer Democratie vzw drie modelreglementen voor de implementatie van respectievelijk het petitierecht, het initiatiefstelsel en...
13-12-2018
Marrakesh en partijtucht   De regeringscrisis naar aanleiding van het migratiepact legt de vinger misschien duidelijker dan ooit op de politieke wonde. De ene “ploeg” keurt het migratiepact als één...
Start een petitie op!
13-12-2018
Tijdens onze kandidatenbevraging naar aanloop van de laatste gemeenteraadsverkiezingen schaarden niet minder dan 5.433 kandidaten zich achter onze drie plannen voor democratische vernieuwing in de...
26-11-2018
Politici warm maken voor méér democratie: dat is onze topprioriteit. Daarom startte Meer Democratie vzw naar aanleiding van de lokale verkiezingen van 14 oktober een grote kandidatenbevraging. Wij...