Rapport van de burgerbevraging ‘Een land voor de toekomst’ overhandigd aan de Federale Regering en het Federaal Parlement

De resultaten van de burgerbevraging “Een land voor de toekomst” werden gepubliceerd in een rapport.

In kranten en tijdschriften werd dit druk becommentarieerd, meestal afkeurend tot vernietigend.

Zo schrijft Peter De Lobel in De Standaard van 17-02-2023: “Experts halen ‘grote burgerbevraging’ volledig onderuit.”

In Doorbraak.be (20-02-2023) schrijft Mark Deweerdt: “Resultaten burgerbevraging waardeloos.” en Paul Becue bloklettert in Doorbraak.be van 22-2-2023: “De grote burgerbevraging: een maat voor niets!”.

Grondwetspecialist Patricia Popelier is dan weer wat milder: ‘De burgerbevraging had beter gekund’(Christof Vanschoubroek in De Standaard van 18-02-2023).

Ook experte Catho Léonard nuanceert in Knack (Jeroen de Preter 21-02-2023): ‘Vernieuwing roept altijd weerstand op’.

De voornaamste kritiek op de burgerbevraging is het feit dat, hoewel ‘de hele bevolking’ was gevraagd om eraan te deel te nemen, slechts een bepaald deel ervan, dat meer op de hoogte en politiek actief is, ook effectief deelnam. Slechts 10.512 burgers vulden de vragen in, zodat de resultaten geen representatief beeld van de mening van de Belgische bevolking geven. Men moet toegeven dat het onmogelijk is om uit de verschillende bijdragen af te leiden of een bepaald idee of een bepaalde oplossing al dan niet gedragen is door de bevolking.

De verklaring waarom er zo weinig mensen deelnamen en ook waarom 73,3 procent hoger opgeleiden waren met een diploma van het hoger onderwijs (universiteit of hogeschool), is te vinden in het feit dat te veel thema’s aan bod kwamen, wat de bevraging zwaar en tijdrovend maakte. Ook de digitale kloof speelde een belangrijke rol. Een andere hindernis waren de vele open vragen. De participanten moesten kunnen begrijpen wat hun werd gevraagd, en moesten zelfs een schriftelijke argumentatie kunnen produceren. Toch leverde de bevraging meer dan 70.000 ideeën of meningen op uit verschillende hoeken. Dit is desalniettemin een teken dat er onder de mensen wel degelijk veel leeft. Binnen de politieke wereld heerst er een ideeënarmoede aangaande een echte democratie. Het is dus goed om nieuwe concepten te lanceren, en deze burgerbevraging leek ons een goede eerste stap in deze richting, hoe onvolmaakt en vatbaar voor kritiek zij ook moge zijn.

Daarom heeft ook Meer Democratie vzw deelgenomen aan de bevraging.

Het argument dat deze bevraging niet de mening van de bevolking representeert is in dit stadium eigenlijk niet van toepassing. Hierin volgen we Catho Léonard: “Het was nooit de bedoeling om representatief te zijn” . Er werden voorstellen gevraagd hoe een thema zou kunnen worden aangepakt, niet wat de uiteindelijke beslissing moet worden. Het ging dus om het verzamelen van nieuwe – frisse – ideeën die de politieke hervorming stilaan kunnen vormgeven.
Wanneer er uiteindelijk over de implementatie van een concreet uitgewerkt idee o.v.v. wetgeving of een besluit moet worden beslist, dan moet dit gebeuren via een stemming (een referendum) waar alle burgers hun vrije en gelijke stem kunnen uitbrengen. Deze uitslag maakt dan pas duidelijk of een bepaald idee of een bepaalde oplossing al dan niet gedragen is door de bevolking.

Sluit u aan bij Meer Democratie vzw en steun ons land democratischer te maken. Onze acties zijn alleen mogelijk door mensen als u. Meer Democratie krijgt geen subsidie en de meeste private fondsen sluiten politieke doelstellingen uit. Help ons nog sterker te staan en word Vriend voor een maandbedrag dat u zelf kiest. Daarmee zorgt u dat we snel kunnen handelen en acties op langere termijn kunnen plannen. Maar ook met een eenmalige donatie helpt u onze acties vooruit!

Doneer nu

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden