Verkiezingen mei 2019: Samenvatting

Beste burgers, Naar aanloop van de regionale, federale en Europese verkiezingen morgen lanceerde Meer Democratie een democratische pledge. Wij verzochten alle kandidaat-volksvertegenwoordigers om zich - indien gekozen - te engageren voor 3 concrete plannen voor democratische vernieuwing.

Graag delen wij de resultaten met u mee.

Het aantal intekeningen bedraagt 244 (158 intekeningen voor het Vlaamse niveau, 68 voor het federale niveau en 18 voor het Europese niveau).

Dit is een heel pak minder dan de vorige pledge die Meer Democratie lanceerde naar aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen: toen tekenden meer dan 5435 kandidaten onze pledge.

 

Burgers porren kandidaten aan

U moet weten dat de intekeningen aanvankelijk met mondjesmaat binnen liepen.

Daarom zetten we uiteindelijk een tandje bij en deden we een beroep op de kiezers. Aan de burgers werd de mogelijkheid geboden om via één druk op een link alle kandidaten uit hun kieskring een ‘aanpormail’ te sturen. Zo werden de kandidaten aangemoedigd een belofte af te leggen: werk maken van méér burgerdemocratie tijdens de volgende legislatuur.

Deze actie was bijzonder succesvol: meteen schoot het aantal engagementen de lucht in! Voelden de kandidaten de hete adem van de burgers? Sommige kandidaten kregen tientallen e-mails in hun mailbox.

Dit viel niet bij iedereen in goede aarde. Wij ontvingen nogal wat kwade e-mails van (kandidaat-)politici die werden overstelpt met aanporverzoeken. Na verschillende klachten/dreigementen zagen wij ons genoodzaakt deze actie - vroegtijdig te beëindigen.

 

Tot slot

Wij hopen dat u morgen rekening houdt met deze bevindingen. Enkel via directe democratie krijgen de burgers een échte stem. Daarom eisen de gele hesjes in Frankrijk de directe democratie op (het RIC: het referendum op initiatief van burgers). Dankzij deze vorm van directe democratie kunnen burgers wetsvoorstellen op de politieke agenda plaatsen, wetten amenderen en/of terugfluiten. Momenteel is dit nog steeds niet mogelijk en staan de burgers geheel machteloos. 

Vergeet u ook niet de petitie ‘Laat burgers beslissen via bindende referenda’ te tekenen? Veel dank.

 

Wie zijn wij? 

Meer Democratie VZW is een beweging voor democratische vernieuwing in Vlaanderen. Wij zullen nooit deelnemen aan de verkiezingen en hebben geen inhoudelijke politieke agenda. Wij zetten ons in voor de democratische rechten van alle burgers, verder niets! Vind u het ook belangrijk dat de burgers de politieke wereld benaderen en trachten aan te sturen? Doe dan een donatie. Meer Democratie wordt immers niet gesubsidieerd.

Mogelijke vragen graag richten aan info@meerdemocratie.be

Een democratische groet,
Bert Penninckx, voorzitter

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden