Flashberichten Juli 2023

 

Begint de particratie van binnenuit in te storten?

Beginnen de kwalijke kanten van de particratie stilaan zelfvernietigend te werken? Zeker binnen de lokale politiek is deze tendens merkbaar: steeds meer gemeenteraadsleden houden het voor bekeken omdat ze te weinig impact hebben. De lokale democratie wordt ondergraven. Lees meer...

 

Wie gelooft nog in democratie?

Het vertrouwen in de huidige democratische instellingen is de laatste jaren sterk gedaald. Dit zou iedere echte democraat zorgen moeten baren. Als remedie tegen het verdwijnen van de democratie, tegen de allesoverheersende particratie wordt de “participatieve” democratie naar voor geschoven. Burgerpanels, eventueel samengesteld door loting, zouden aan de politieke malaise weerwerk moeten kunnen bieden. Lees meer...

 

Zonder partijen geen politiek, zonder partijvoorzitters geen partijen

“Iedereen is tegen de particratie en toch stemmen we voor strak geleide partijen. 

Misschien is dat maar goed ook, beweert  Jelle Dehaen in De Standaard van 30-06-2023 .”

“Konden we de particratie maar afschaffen. Dan zou het parlement eindelijk weer echt inspraak krijgen... dan zouden politici bevrijd zijn van de dwangbuis van hun partijbelangen en samen de problemen oplossen”….

“Waarschijnlijk klopt het dat partijvoorzitters tegenwoordig te machtig zijn, maar ik weet zeker dat een partijloze politiek niet beter zou zijn." Lees meer...

 

Referendum Zwitserland: burgers kiezen voor energie-onafhankelijke en klimaatneutrale samenleving

Het Zwitserse volk heeft in een referendum ingestemd met een wet voor klimaatbescherming. De wetgeving moet ervoor zorgen dat het land tegen 2050 klimaatneutraal is. Het voorstel werd gesteund door 59 procent van de kiezers. Lees meer...

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden