Flashberichten Mei 2021

 

Democratie is geen comfortzone

“Voeg aan boosheid over verandering, vrees voor verlies toe en je hebt een voedingsbodem voor politieke omwenteling”, zegt Bart Sturtewagen (De Standaard – 29-05-2021). Lees meer...

 

'In een democratie moet ook de burger te vertrouwen zijn’

Mark Van de Voorde schrijft in Knack van 13-05-2021:

“De verantwoordelijkheid van de burger is doorslaggevend om de democratie draaiende te houden', schrijft Mark Van de Voorde. 'De democratie is immers gebouwd op een stilzwijgend contract van vertrouwen tussen burgers en staat.” Lees meer...

 

Nieuw referendum in Zwitserland: worden pesticiden er binnenkort verboden?

Zwitsers mogen volgende maand gaan stemmen over een voorstel dat het gebruik van pesticiden in de landbouw volledig zou verbieden. Op 13 juni is het zover. Wie in Zwitserland een idee heeft en 100.000 handtekeningen kan verzamelen van mensen die zich erachter scharen, kan een referendum afdwingen. Dan kunnen alle kiezers naar de stembus om hun mening te geven over het voorstel in kwestie. Op 13 juni wordt er zo gestemd over het voorstel 'Voor een Zwitserland zonder synthetische pesticiden'

Bron: Foodlog voor Knack van 17-5-2021

 

Monster der particratie laat zich niet temmen?

“Het Belgische politieke systeem kan voorlopig niet functioneren zonder de almacht van de partijen. Voorstellen rond politieke vernieuwing blijven morrelen in de marge” schrijft Bart Brinckman in De Standaard van 05-05-2021. Lees meer...

 

Position paper Europese democratie

Het  democratisch  deficit  in  de  EU  is  een  veel  onderzocht  en  gedocumenteerd  fenomeen.  In theorie  verwijst  het  principe  naar  het  gebrek  aan  democratie  in  de  Europese besluitvormingsprocedures  en  de  beperkte  ruimte  voor  de  gewone  burger  om  deel  te  nemen aan  de  Europese  politiek.  Maar  er  is  meer  aan  de  hand.  Europese  politiek  en  Europese thema’s  zijn  gewoon  niet zichtbaar in  de  meeste  van  haar  lidstaten.  Ook  in  België  worden  de verkiezingen  van  het  Europees  parlement  beslecht  op  basis  van  nationale  en  regionale debatten.  

Daarom komt Meer Democratie met een aantal concrete voorstellen om de tekortkomingen van de Europese Democratie aan te pakken, maar daarnaast mist het Europese niveau vooral meer directe democratie. Dit is nochtans onontbeerlijk voor een meer betrokken, eerlijk en transparanter Europa.  Lees er meer over in onze position paper hier.

Meer Democratie heeft ongeveer €2.900 per maand extra nodig om een interne werking te garanderen en bovenstaande acties te kunnen blijven voeren. Daarom, doe mee! Maak een bestendige opdracht op ons rekening nummer IBAN: BE23 5230 8007 5191 BIC: TRIOBEBB. Met gemiddeld €10 per maand kunnen we verder doen. Help de eerste maanden te overbruggen met een donatie.  Ja, ik doe mee, ik neem mee verantwoordelijkheid en help onze democratie te redden.

 

Verzet wordt onmogelijk gemaakt. Wat nu?

Deze tijd is voor sommigen heel interessant, voor anderen net heel beangstigend want ze hebben geen houvast meer en voelen dat aan alles. Voor nog anderen is deze tijd net heel hoopvol. Dat de meningen zo uiteen liggen, is omdat er een tweespalt te vinden is. Lees meer...

 

CD&V-voorzitter Joachim Coens verrast met nieuwe visie op ons land: “Zwitserland aan de Noordzee”

Meer Democratie vzw streeft al jaren naar directe democratie waarbij de burgers zelf hun samenleving vorm geven. Het (bindend) referendum is hiertoe het gepaste democratische instrument. Dit wordt in Zwitserland nu al toegepast met dien verstande dat beslissingen maximaal op gemeentelijk of kantonaal vlak worden genomen, en daarbij hebben burgers het laatste woord. Lees meer...

 

Nieuw decreet verhindert dat mensen opkomen voor het algemeen belang

Verzet aantekenen kan enkel indien je er zelf belang bij hebt. 

De Vlaamse regering is van plan om het burgers die de natuur willen beschermen via de rechtbank knap lastig te maken. Onder het mom van een procedure-optimalisatie, wordt het voor bezorgde burgers bijna onmogelijk om nog verzet aan te tekenen wanneer zijzelf niet rechtstreeks benadeeld worden. Een kwalijke trend, want in het verleden waren het vaak net die alerte burgers die opkwamen voor het algemeen belang en die Vlaanderen behoed hebben voor miskleunen en natuurvernietiging. Lees meer...

 

Biomarkt in Frankrijk en Zwitserland wint aan belang

Met een groei van respectievelijk 10 en 19 procent in 2020, zet de biologische markt in zowel Frankrijk als Zwitserland de stevige opmars van de laatste jaren voort. Het marktaandeel in beide landen blijft wel eerder gering, met 6,7 procent in Frankrijk en 10,8 procent in Zwitserland. Ondertussen wordt met spanning uitgekeken naar een Zwitsers referendum dat moet beslissen om synthetische pesticiden al dan niet te bannen.

Bron: BioForum / Foodlog voor Vilt van 7-5-2021

 

Gemeentelijke volksraadpleging - Oosterzele

In toepassing van artikel 205 e.v. van het gemeentedecreet kan de gemeenteraad op eigen initiatief of op verzoek van de inwoners van Oosterzele beslissen om de inwoners te raadplegen over onderwerpen van gemeentelijk belang.

 

Volksraadpleging | Herentals

Bij een gemeentelijke volksraadpleging kunnen de bewoners van een gemeente hun mening geven over zaken van gemeentelijk belang. De gemeenteraad neemt deze beslissing, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van de inwoners van de gemeente. Het initiatief dat uitgaat van de inwoners van de gemeente moet worden gesteund door ten minste 3.000 inwoners.  Wie een verzoek wil indienen of wenst deel te nemen aan een volksraadpleging moet:

  • in het bevolkingsregister van de gemeente ingeschreven of vermeld zijn;

  • de volle leeftijd van zestien jaar hebben bereikt;

  • over zijn politieke en burgerlijke rechten beschikken.

 

'Liberté' is niets waard zonder 'fraternité'

Peter Mangelschots stelt vast in De Standaard van 19-4-2021:

Vrijheid is het meest misbruikte begrip van de laatste maanden.

Liberté, égalité, fraternité’, riepen de Franse revolutionairen in 1789. Die slogan hadden ze beter omgedraaid. Fraternité staat ver boven liberté. Fraternité gaat om solidariteit. Lees meer...

 

'Coronapas gaat niet om privileges, maar om rechten teruggeven.' 

Dat zijn de woorden van Ahmed Laaouej, voorzitter van de Brusselse PS (Christophe Degreef in Doorbraak van 05-05-2021). Lees meer...

 

Regering wil "groot democratisch debat" over staatshervorming en wijziging van de grondwet

Hiertoe stelde de regering een lijstje op van alvast 5 grondwetsartikelen die voor herziening worden opengesteld. Het lijstje van de regering, dat richting 2024 nog verder aangevuld zal worden, is voorlopig erg kort. Lees Meer...

Contact

Meer Democratie VZW
Koetsweg 13
B-3010 Kessel-lo
Ondernemingsnr. 0456.119.338

welkom@meerdemocratie.be
+32 456 37 23 82 (Brigitte George)

Bankrekening

IBAN: BE23 5230 8007 5191
BIC: TRIOBEBB

Privacybeleid en voorwaarden