Flashberichten Mei 2021 | Meer Democratie

Flashberichten Mei 2021

Date & Time: 
04-05-2021

 

CD&V-voorzitter Joachim Coens verrast met nieuwe visie op ons land: “Zwitserland aan de Noordzee”

Meer Democratie vzw streeft al jaren naar directe democratie waarbij de burgers zelf hun samenleving vorm geven. Het (bindend) referendum is hiertoe het gepaste democratische instrument. Dit wordt in Zwitserland nu al toegepast met dien verstande dat beslissingen maximaal op gemeentelijk of kantonaal vlak worden genomen, en daarbij hebben burgers het laatste woord. Lees meer...

 

Nieuw decreet verhindert dat mensen opkomen voor het algemeen belang

Verzet aantekenen kan enkel indien je er zelf belang bij hebt. 

De Vlaamse regering is van plan om het burgers die de natuur willen beschermen via de rechtbank knap lastig te maken. Onder het mom van een procedure-optimalisatie, wordt het voor bezorgde burgers bijna onmogelijk om nog verzet aan te tekenen wanneer zijzelf niet rechtstreeks benadeeld worden. Een kwalijke trend, want in het verleden waren het vaak net die alerte burgers die opkwamen voor het algemeen belang en die Vlaanderen behoed hebben voor miskleunen en natuurvernietiging. Lees meer...

 

Biomarkt in Frankrijk en Zwitserland wint aan belang

Met een groei van respectievelijk 10 en 19 procent in 2020, zet de biologische markt in zowel Frankrijk als Zwitserland de stevige opmars van de laatste jaren voort. Het marktaandeel in beide landen blijft wel eerder gering, met 6,7 procent in Frankrijk en 10,8 procent in Zwitserland. Ondertussen wordt met spanning uitgekeken naar een Zwitsers referendum dat moet beslissen om synthetische pesticiden al dan niet te bannen.

Bron: BioForum / Foodlog voor Vilt van 7-5-2021

 

Gemeentelijke volksraadpleging - Oosterzele

In toepassing van artikel 205 e.v. van het gemeentedecreet kan de gemeenteraad op eigen initiatief of op verzoek van de inwoners van Oosterzele beslissen om de inwoners te raadplegen over onderwerpen van gemeentelijk belang.

 

Volksraadpleging | Herentals

Bij een gemeentelijke volksraadpleging kunnen de bewoners van een gemeente hun mening geven over zaken van gemeentelijk belang. De gemeenteraad neemt deze beslissing, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van de inwoners van de gemeente. Het initiatief dat uitgaat van de inwoners van de gemeente moet worden gesteund door ten minste 3.000 inwoners.  Wie een verzoek wil indienen of wenst deel te nemen aan een volksraadpleging moet:

  • in het bevolkingsregister van de gemeente ingeschreven of vermeld zijn;

  • de volle leeftijd van zestien jaar hebben bereikt;

  • over zijn politieke en burgerlijke rechten beschikken.

 

'Liberté' is niets waard zonder 'fraternité'

Peter Mangelschots stelt vast in De Standaard van 19-4-2021:

Vrijheid is het meest misbruikte begrip van de laatste maanden.

Liberté, égalité, fraternité’, riepen de Franse revolutionairen in 1789. Die slogan hadden ze beter omgedraaid. Fraternité staat ver boven liberté. Fraternité gaat om solidariteit. Lees meer...

 

'Coronapas gaat niet om privileges, maar om rechten teruggeven.' 

Dat zijn de woorden van Ahmed Laaouej, voorzitter van de Brusselse PS (Christophe Degreef in Doorbraak van 05-05-2021). Lees meer...

 

Regering wil "groot democratisch debat" over staatshervorming en wijziging van de grondwet

Hiertoe stelde de regering een lijstje op van alvast 5 grondwetsartikelen die voor herziening worden opengesteld. Het lijstje van de regering, dat richting 2024 nog verder aangevuld zal worden, is voorlopig erg kort. Lees Meer...